Torun, Ayla. “Göçün 60. Yılında Türk-Alman Sineması: Gözde Naiboğlu Ile Röportaj”. Göç Dergisi 8, no. 3 (Kasım 30, 2021): 497-506. Erişim Aralık 8, 2023. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/802.