Chagel, Meha, ve Asiye Akgün. “Mekân İlişkisinde Göçmenlik Ve Kültürel Kodlar: İstanbul Örneği”. Göç Dergisi 10, no. 1 (Mayıs 24, 2023): 119-143. Erişim Mayıs 23, 2024. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/820.