Adar, Aslı Şahankaya, ve Betül Urhan Çelik. “Türkiye’de Uluslararası Göç Ve Refah İlişkisi: Kitlesel Göçler Üzerinden Bir Değerlendirme”. Göç Dergisi 10, no. 1 (Mayıs 24, 2023): 101-118. Erişim Nisan 18, 2024. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/826.