Çağlayan, Pınar. “Uluslararası İlişkiler Disiplininde Göç Araştırmaları: Türkiye’deki Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme (2000-2021) ”. Göç Dergisi 10, no. 1 (Mayıs 24, 2023): 25-42. Erişim Haziran 4, 2023. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/854.