Hancıoğlu Aytaç, Selma. “Kültürlerarası Modeller Merceğinden Göç Yönetiminde Ebelik Hizmetleri”. Göç Dergisi 10, no. 1 (Mayıs 24, 2023): 73-100. Erişim Aralık 3, 2023. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/861.