Deniz, Taner, ve İnci Aksu Kargın. “Twitter’da Göçmen-Karşıtı Söylemlerin Yükselişi: Zafer Partisi Örneği ”. Göç Dergisi 10, no. 2 (Kasım 17, 2023): 215–231. Erişim Temmuz 16, 2024. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/867.