Aksoy, Melike Nur, ve Simel Parlak. “Mülteci Kadınların Erken Evlilik Deneyimleri ”. Göç Dergisi 10, no. 2 (Kasım 17, 2023): 245–259. Erişim Aralık 3, 2023. https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/870.