Kişiler ve Kurullar

Baş Editör (Editor in Chief)

  1. Prof. Dr. Ibrahim Sirkeci, Regent's Üniversitesi Londra, Regent's Ulusötesi Araştırmalar Merkezi, İngiltere

Editörler (Co-Editors)

  1. Prof. Dr. Ali Tilbe, Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye
  2. Doç. Dr. Mustafa Murat Yüceşahin, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak., Coğrafya Bölümü, Türkiye
  3. Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazgan, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
  4. Dr. Besim Can Zırh, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
  5. Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, TürkiyeCopyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.