Kişiler

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Ali Akarca, İllinois Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, ABD

Prof. Dr. Dilek Cindoğlu, Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye

Prof Jeffrey H. Cohen, Department of Anthropology, Ohio State University, ABD

Prof. Dr. Ali Çağlar, Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

Prof. Dr. Nuray Ekşi, Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayşe Gedik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

Doç. Dr. Levent Soysal, Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Aysıt Tansel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Prof Philip L. Martin, Agricultural & Resource Economics, University of California, Davis, ABD