Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Göç Dergisi insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir. Göç Dergisi sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Göç Dergisi yeni, özgün ve yayınlanmamış bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. Bu bağlamda akademisyen, uygulayıcı ve politika üreticilerin katkılarını özellikle davet ediyoruz.

Göç Dergisi‘nde insan hareketlililğinin ekonomik, toplumsal, coğrafi, kültürel, psikolojik, tarihsel, hukuki ve sağlık ile ilgili yönleri üzerine niteliksel, niceliksel veya karma yöntemleri kullanan özgün araştırmalar, kavramsal tartışmalar ve eleştiriler yayınlanmaktadır.

Göç Dergisi alanda ilk ve öncü bir akademik dergi olarak makale değerlendirme ve tercihlerinde seçicidir. 

 

Bölüm Politikaları

Editörden

Editörler
 • Ibrahim Sirkeci
 • Pınar Yazgan
Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Çeviri

Editörler
 • Ibrahim Sirkeci
 • Ali Tilbe
 • Pınar Yazgan
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Makaleler

Editörler
 • Ibrahim Sirkeci
 • Ali Tilbe
 • Deniz Utku
 • Pınar Yazgan
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Özel Sayı Makaleleri

Editörler
 • Ibrahim Sirkeci
 • Ali Tilbe
 • Deniz Utku
 • Pınar Yazgan
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Görüş

Editörler
 • Ibrahim Sirkeci
 • Ali Tilbe
 • Pınar Yazgan
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Araştırma - Saha Notları ve Veri Çalışmaları

Editörler
 • Ibrahim Sirkeci
 • Ali Tilbe
 • Pınar Yazgan
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Değerlendirme ve İncelemeler

Editörler
 • Ibrahim Sirkeci
 • Ali Tilbe
 • Pınar Yazgan
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Göç Dergisi çift kör hakem politikası uygulamaktadır. Gönderilen makaleler editörler ve hakemler tarafından değerlendirildikten sonra editörler tarafından karara bağlanıp yazarlara bildirilmektedir. Göç Dergisi yayınevinin belirlediği aşağıdaki genel değerlendirme ve etik kurallarına uymaktadır.

TPLondon Review Policy 

All TPLondon Journals follow a double blind peer review policy. Articles submitted to the journal are screened by the editorial team and then, if appropriate, sent to two reviewers. Finally, in the light of reviewer comments, the editorial team reaches a decision about publication. This decision is final.

Research Articles, Letters, Brief Communications, Case Studies, Reports, Analysis, Reviews, and Viewpoints are peer-reviewed. All forms of published correction may also be peer-reviewed at the discretion of the editors. Other contributions are not usually peer-reviewed. 

All submitted manuscripts are read by our editorial staff. Only those papers that seem most likely to meet our editorial criteria are sent to reviewers. Those papers judged by the editors to be of insufficient general interest or otherwise inappropriate are desk rejected without external review. Manuscripts judged to be of potential interest to our readership are sent to two or more reviewers. The editors then make a decision based on the reviewers' advice.

Reviewers are welcome to recommend a particular course of action, but they should bear in mind that the other reviewers of a particular paper may have different technical expertise and/or views, and the editors may have to make a decision based on conflicting advice. The most useful reports, therefore, provide the editors with the information on which a decision should be based. Setting out the arguments for and against publication is often more helpful to the editors than a direct recommendation one way or the other.

Our editors evaluate the strength of the arguments raised by reviewers and by the authors, and may also consider other information not available to either party. Our primary responsibilities are to our readers and to the scientific community at large, and in deciding how best to serve them, we must weigh the claims of each paper against the many others also under consideration. Reviewers' criticisms are taken seriously, particularly the technical criticisms.

All TPLondon journals follows the rules of publication ethics to ensure academic objectivity and rigour of the respected journals.

 

Yayın Sıklığı

Göç Dergisi yılda iki kez Mayıs ve Ekim aylarında yayınlanır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Publishing Ethics and Malpractice Statement - YAYIN AHLAKI

Göç Dergisi follows the guidelines of publishing ethics. We value the importance of academic rigour  and peer-review process in ensuring the development of a coherent and respected knowledge. These evaluations ensure the quality of work and referred to by the institutions and interested public. This community of academic publishing involves the author(s), the journal editor, the peer reviewers, and the publishers. 

Please refer to: Publishing Ethics pages.

 

Göç Dergisi'nin tarandığı alan indeksleri

Göç Dergisi çeşitli alan indekslerinde taranmaktadır. Bunlar arasında önde gelenler: