Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Editörden: Göç ve göçmen yazını üzerine

Ali Tilbe, İbrahim Sirkeci

Öz

Göç ve Edebiyat konusuna ayırmış olduğumuz bu sayımıza katkıda bulunan tüm yazar ve hakemlerimize özellikle teşekkür ederek başlamalıyız. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da göç giderek önemi artan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye gibi en azından yakın tarihi kitlesel ve yoğun göç deneyimleriyle örülü bir ülkedeki ve onu yurtdışına uzanan nüfusundan çıkan yazınsal yapıtların de göç olgusuna yabancı kalmalarını tahayyül etmek güçtür. Bu özel sayı ile özellikle bu alana yeni bir soluk ve açılım getirmeyi amaçladık. Bu bağlamda, 25-27 Haziran 2015 tarihleri arasında Prag’da üçüncüsünü düzenlediğimiz uluslararası Türk Göç Konferansı’nda da göç ve edebiyat konusuna öncelikli bir yer ayırdık. Görece geride kalmış bu alandaki araştırmaların ve kuramsal çalışmaların gelişmesi açısından iki girişimin de önemli fırsatlar sunduğunu ve özendirici bir nitelik taşıdığını düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler

göç; edebiyat

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.