Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

Editörden

Pınar Yazgan

Öz

Editör arkadaşlarım adına  2018 yılının bu ikinci sayısının yayımını bildirmekten mutluluk ve onur verici. Göç Dergisi’nin 5. Yılında uluslararası göç küresel konuların başında yeralmaktadır. Tahmini göçmen oranı 258 milyon ile dünya nüfusunun %3.3 oluşturmakta (http://www.iom.int). Bu sayı içerisinde mültecilerin yoğunluğunun artışı ve Suriye kriziyle birlikte çatışmadan güvenli alanlara doğru rotalar yoğunlaştı ve daha fazla tartışılır oldu (Yazgan ve dig., 2015; Sirkeci, 2017).  Tüm beşeri hareketliliği kapsayan bir çerçevede hareketli ve hareketli olmayan bireylerin sosyo-kültürel, ekonomik ve politik hayatları ve bunlara yönelik söylemler üzerinde tartışmalar ve analizler yapılmaya devam ediyor (bkz. Örneğin, Tilbe ve Sirkeci, 2015;  Bilecen ve Araz, 2015; Blecen, 2016; Yazgan ve Eroğlu-Utku, 2017; Eroğlu-Utku ve Yazgan, 2017).

Anahtar Kelimeler

Göç, hareketlilik, küreselleşme ve çatışma

Tam Metin:

PDF

Referanslar

Bilecen, T., & Araz, M. S. (2015). Londra’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin etnik ve mezhepsel aidiyetlerinin siyasal tutum ve davranışlarına etkisi. Göç Dergisi, 2(2), 189-207.

Bilecen, T. (2016). Political Participation in Alevi Diaspora in the UK. Border Crossing, 6(2), 372-385.

Cohen, J. H., & Sirkeci, I. (2011). Cultures of migration: The global nature of contemporary mobility. University of Texas Press.

Sirkeci, I., Cohen, J. H., & Yazgan, P. (2012). Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict. Migration Letters, 9(1), 33-46.

Tilbe, A., & Sirkeci, İ. (2015). Editörden: Göç ve göçmen yazını üzerine. Göç Dergisi, 2(1), 1-4.

Sirkeci, I. (2017). Turkey's refugees, Syrians and refugees from Turkey: a country of insecurity. Migration Letters, 14(1), 127-144.

Utku, d. E., & yazgan, p. (2016). Active or token participation?: hopes and hinderances before roma face political ambitions (aktif ya da sembolik katilim?: Romanlarin Siyasal İsteklerine Yönelik Umutlar ve Engeller). Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 97-113.

Yazgan, P., Utku, D. E., & Sirkeci, I. (2015). Syrian crisis and migration. Migration Letters, 12(3), 181-192.

Yazgan, P., & Utku, D. E. (2017). News discourse and ideology: critical analysis of Copenhagen gang wars' online news. Migration Letters, 14(1), 145-160.

http://www.iom.int/wmr/chapter-2, erişim tarihi 30.10.2018

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.