Ara


Sayı Başlık
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Diasporayı yeniden düşünmek: Diaspora teorisi ve Modern Diasporanın Temel Parametreleri Öz
Ergin Ulusoy
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Kitap İnceleme: Diasporada Türk-Kürt Sorunu. Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak Göçmenler Öz
Dağhan Irak
Cilt 4, Sayı 2 (2017) Alevi Diasporası ve resmi din olarak Alevilikte çoklu kimlik Öz  PDF
Zeynep Arslan
Cilt 4, Sayı 1 (2017) ‘Diyaspora’nın diyasporası Öz  PDF
Rogers Brubaker
Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar