Dergi Hakkında

Odak ve Kapsam

Göç Dergisi insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası açık erişimli bir alan dergisidir. Göç Dergisi sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Göç Dergisi yeni, özgün ve yayınlanmamış bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. Bu bağlamda akademisyen, uygulayıcı ve politika üreticilerin katkılarını özellikle davet ediyoruz.

Göç Dergisi‘nde insan hareketlililğinin ekonomik, toplumsal, coğrafi, kültürel, psikolojik, tarihsel, hukuki ve sağlık ile ilgili yönleri üzerine niteliksel, niceliksel veya karma yöntemleri kullanan özgün araştırmalar, kavramsal tartışmalar ve eleştiriler yayınlanmaktadır.

Göç Dergisi'nin tarandığı alan indeksleri

Göç Dergisi çeşitli alan indekslerinde taranmaktadır:

Göç Dergisi alanda ilk ve öncü bir akademik dergi olarak makale değerlendirme ve tercihlerinde seçicidir. 

Değerlendirme Süreci

Göç Dergisi çift kör hakem politikası uygulamaktadır. Gönderilen makaleler editörler ve hakemler tarafından değerlendirildikten sonra editörler tarafından karara bağlanıp yazarlara bildirilmektedir. Göç Dergisi yayınevinin belirlediği aşağıdaki genel değerlendirme ve etik kurallarına uymaktadır.

TPLondon Hakemlik ve Değerlendirme Politikası

Tüm TPLondon Dergileri çift kör hakemli bir değerlendirme politikası izler. Dergiye gönderilen makaleler editör ekibi tarafından taranır ve uygunsa iki hakeme gönderilir. Son olarak, gözden geçirenlerin yorumları ışığında, yayın hakkında bir karara varılır. Bu karar kesindir. Editörler hakem değerlendirmelerini yayın kararı vermekte tavsiye olarak alırlar. Nihai karar alan editörü ve editörlerin tasarrufundadır.

Araştırma Makaleleri, Mektuplar, Kısa Yorumlar, Tartışmalar, Örnek Olaylar, Raporlar, Analizler, İncelemeler ve Görüşler hakemliğe sahiptir. Yayınlanan düzeltmenin tüm formları, editörlerin takdirine bağlı olarak hakemli bir şekilde gözden geçirilebilir. Diğer katkılar genellikle hakemlikten geçirilmez ancak editör denetimine ve değerlendirmesine tabidir.

Gönderilen tüm yazılar editör kadromuz tarafından okunur. Yalnızca editoryal kriterlerimizi karşılama olasılığı yüksek olan makaleler hakemlere gönderilir. Editörler tarafından genel ilginin yetersiz olduğu veya başka türlü uygunsuz olduğu yönünde karar verilen bildiriler, hakem incelemesi yapılmaksızın reddedilir. Okuyucumuzun potansiyel ilgisi olduğuna karar verilen yazılar, iki veya daha fazla hakeme gönderilir. Editörler daha sonra hakemlerin tavsiyelerine dayanarak bir karar verir.

Gözden geçirenler belirli bir eylem süreci önerebilirler, ancak belirli bir makalenin diğer gözden geçirenlerinin farklı teknik uzmanlığa ve / veya görüşlere sahip olabileceğini ve editörlerin çelişen tavsiyelere dayanarak bir karar vermeleri gerekebileceğini akılda tutmalıdırlar. Bu nedenle en faydalı raporlar editörlere kararın dayandırılması gereken bilgileri sağlayan raporlardır. Yayına karşı ve yayına yönelik argümanları düzenlemek editörler için genellikle doğrudan bir öneriye göre daha yararlıdır.

Editörlerimiz, hakemler ve yazarlar tarafından öne sürülen iddiaların gücünü değerlendirmektedir ve ayrıca her iki taraf için mevcut olmayan diğer bilgileri de değerlendirebilir. Öncelikli sorumluluklarımız okuyucularımıza ve genel olarak bilim topluluğuna yöneliktir ve onlara en iyi nasıl hizmet edileceğine karar verirken, her bir makalenin iddialarını da göz önünde bulundurulan diğer değerlendirmeler ışığında tartmalıyız. Hakemlerin eleştirileri, özellikle teknik eleştiriler ciddiye alınır.

Tüm TPLondon dergileri, saygın dergilerin akademik tarafsızlığını ve titizliğini sağlamak için yayın etiği kurallarına uyar. Yayınevinin yayın etik poitikası TPLondon.com adresinde bulunabilir.

Yayın Sıklığı

Göç Dergisi yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanır.

Publishing Ethics and Malpractice Statement - YAYIN AHLAKI

Göç Dergisi yayıncılık etiği ilkelerine uyar. Tutarlı ve saygın bir bilginin geliştirilmesinde akademik titizlik ve hakem değerlendirme sürecinin önemine değer veriyoruz. Bu değerlendirmeler, kurumların ve ilgili kamuoyunun referans aldığı çalışma kalitesini sağlar. Bu akademik yayıncılık topluluğu yazar(lar)ı, dergi editörleri, hakemleri ve yayıncıları kapsar.

Lütfen bakınız: Publishing Ethics 

Dergi Tarihçesi

Göç Dergisi bu alandaki ilk Türkçe hakemli akademik dergi olarak göç çalışmaları konusunda artan güvenilir bilgi gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir. Bu anlamda hem akademik hem de uygulayıcıların, hizmet sağlayıcıların ve siyaset yapıcıların katkılarını teşvik etmektedir. Uluslararası standartlarda yayın ilkelerine bağlı olarak Göç Dergisi olarak yayınlanmaktadır. Dergi, Prof. Dr. İbrahim Sirkeci öncülüğünde 2013 yılında kurulmuştur. 

ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129