Çok Okunanlar

En Çok Okunan Göç Dergisi Makaleleri - 2021

1. Gök Uğur ve diğ. Suriyeli Bir Aileye Kültürel Özellikleri Doğrultusunda Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

2. Yavuz ve diğ. Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği

3. Massey ve diğ. Uluslararası göç kuramlarının bir değerlendirmesi

4. Sirkeci ve Yüceşahin. Editörden: Türkiye’de göç çalışmaları

5. Özservet ve diğ. Editörden: Çocuklar ve göç

6. Paydak İnsan Kalbinin Soğukluğuna Karşı Bir Film: Soğuk

7. Cengiz ve diğ. Suriyeli Mültecilerin Antakya’daki Mekânsal Ayrışma Örüntüsünün Haritalanması

8. Sakız Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme çalışması

9. Civelek ve diğ. Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Kadınlar Arasında Güvenli Doğurganlık ve Güvenli Annelik

10. Sirkeci ve Yüceşahin. Göç ve Koronavirüs: Nüfus Hareketliliği Verileri Üzerinden KOVİD-19 Salgınının Analizi

 

En Çok Okunan Göç Dergisi Makaleleri - 2020

1.Massey ve diğ.- Uluslararası göç kuramlarının bir değerlendirmesi

2. Yavuz ve diğ. - Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği

3. Sirkeci ve Yüceşahin Göç ve Koronavirüs: Nüfus Hareketliliği Verileri Üzerinden KOVİD-19 Salgınının Analizi

4. Sirkeci ve diğ. Türkiye’de göç çalışmaları

5. Sirkeci ve diğ. KOVİD-19’un Uluslararası Hareketlilik ve Göçmenliğe İlişkin Etkisi Üzerine

6. Özservet ve diğ. Editörden: Çocuklar ve göç

7. Akay Ertürk Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler

8. Gök Uğur ve diğ. - Suriyeli Bir Aileye Kültürel Özellikleri Doğrultusunda Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

9. Harunoğulları - Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği

10. Kahraman ve diğ. Tuna Dergisinde Göç Şiirleri: “1989 Göçü”