Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
  • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemliğe uygun olarak hazırladığınızdan emin olunuz

Yazar Rehberi

Makale hazırlama

Göç Dergisi’ne gönderilen makaleler orijinal ve yayınlanmamış çalışmalar olup 8000 kelime uzunluğunda veya daha kısa olabilir. Makaleler Türkçe yazılmalı ve Türkçe 150 kelimelik özetin yanında 150 kelimelik İngilizce özet eklenmelidir. Ayrıca 500 kelimelik uzun bir İngilizce özet de makalenin sonuna eklenmelidir.

Makaleler elektronik olarak derginin web sitesinden yapılmalıdır.

Akademisyen, uygulayıcı, politika üreticilerin ve göçmenlerin bakış açılarından araştırma ve katkıları Göç Dergisi’nde görmeyi umuyoruz. Dergiye sunulacak özgün çalışmalar uluslararası akademik standartlara uygun ve dergi yazım kurallarına uygun olmalıdır. Dergiye sunulan makaleler APA biçim kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır (Bkz. Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition, 2001).

Makaleler tercihen word dosyası olarak gönderilmelidir. OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimleri de kabul edilebilir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz.

Hakem Değerlendirme 

Dergiye gönderilen yazılar çifte kör hakem sistemi içinde değerlendirilecektir. Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler. Dergiye gönderilen makaleler editörler ve hakemler tarafından incelenmektedir. Hakemlerin karar verirken yapıcı ve yol gösterici yorumlar yapmaları beklenmektedir. Normal olarak makalenin alınmasından sonraki 3 ay içerisinde bir karara varmak hedeflenmekte ancak zaman zaman daha uzun süreler gerekebilmektedir.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.