Göç ve Sinema Özel Sayı Makale Çağrısı - Editörler: Vildan Mahmutoğlu ve Ayla Torun

2020-05-12
Göç ve Sinema Özel Sayısı Makale Çağrısı

Göç sinemanın her zaman ilgilendiği konulardan olmuştur. Dünyanın içinden geçtiği tüm toplumsal meselelerde olduğu gibi, yaşanan göçler de sinemaya yansımıştır. Bu çerçevede Göç Dergisi olarak, "Göç ve Sinema" başlığı altında bir özel sayı hazırlıyoruz.

Editörler: Vildan Mahmutoğlu (Galatasaray Üniversitesi) ve Ayla Torun (Nişantası Üniversitesi)

Son gönderi tarihi: 1 Aralık 2020.  

Gönderi adresi: https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions

Göç sinemanın her zaman ilgilendiği konulardan olmuştur. Dünyanın içinden geçtiği tüm toplumsal meselelerde olduğu gibi, yaşanan göçler de sinemaya yansımıştır.  Ele alınan konular açısından sinemada sadece toplumsal değişimler değil, bireysel hikâyeler de konu edilmiştir. İç göç, ulusötesi göçmenlik, mültecilik, işçi göçü, mübadele, vatan hasreti, gurbet, geri dönüşler gibi konular kurmaca ve belgesel sinemada geniş yer bulmuştur.

Bu çerçevede Göç Dergisi olarak, "Göç ve Sinema" başlığı altında bir özel sayı hazırlıyoruz.

Yeni kıtaların keşfiyle birlikte göç etmeye başlayan toplumların hikâyeleri sinemaya konu olmaya başlamıştır. Sanayi Devrimi sonrasındaki iç göçlerin hareketleriyle gelen kentleşme ya da savaşlar, politik veya etnik çatışmalar, iş-geçim kaynağı, yeni yaşam arayışları, iklim değişiklikleri/kuraklık, kıtlık gibi doğa kaynaklı yoksunluklar, eğitim, beyin göçü gibi süreçlerin sonunda gelen dış göç gibi başlıklarla sinemaya konu olmaktadır.

Günümüzde özellikle gündemden düşmeyen mülteci sorunlarıyla birlikte göçmenlik, kurmaca ve belgesel sinemanın da odağında yer almaktadır. Bu yönüyle tarih ve politikanın kurmaca sinemanın beslendiği önemli bir alan olması gibi, mülteciler ve göçmenlik -kurgunun yanı sıra- belgesel sinemanın da esin kaynağı konumundadır.

Göçmen sineması, ulusaşırı sinema, aksanlı sinema, çok dilli (polyglot) sinema, diaspora sineması gibi adlandırmalarla ortaya çıkan bu alan, ortak yapımlarla daha da görünürlük kazandı. Farklı tarihsel, toplumsal, siyasal nedenlerle yurtlarını terk etmiş olan sinemacıların ürettiği bağımsız ulusaşırı filmler, ortak olarak yöneldikleri temaların yanı sıra ortak biçimsel özellikleri, benzer üretim ve tüketim koşulları nedeniyle bir tür oluşturmaktadır. Ülkelerin içe dönmesinin tartışıldığı, yeniden duvarların örüldüğü bu dönemde, göç meselesini sinemayla ilişkili olarak sosyoloji, antropoloji, toplumsal hareketler, psikoloji, ekonomi, hukuk, eğitim, politika, sağlık, kültürel çalışmalar, kültürlerarası iletişim, uluslararası ilişkiler, dilbilimi, sanat, felsefe, mimarlık ve kentleşme gibi disiplinlerle birlikte ele alan çalışmaları Göç ve Sinema özel sayısında derlemeyi amaçlıyoruz. Paylaşacağınız ilgili makalelerinizin özgün ve yeni tartışmalarla sinemaya katkı sağlaması dileğiyle, sizleri (2021 yılı Mayıs ayında yayınlanacak olan) bu özel sayıya katkı vermeye davet ediyoruz.

Göç ve Sinema Özel Sayısı'nda göç, göçmenlik, mültecilik konuları ekseninde, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki başlıklar altında makaleler kabul edilecektir:

 • Göçmen Sineması
 • Mülteciler ve Göç
 • Bağımsız Ulusaşırı Sinema ve Ortak Yapımlar
 • Aksanlı Sinema
 • Göç, Sinema ve Tarih
 • Göç ve Politik Sinema
 • Göç, Kadınlar ve Çocuklar
 • Sinema ve İnsan Hakları
 • Zaman, Mekân, Sınır ve Hatıra
 • Etnisite, Kimlik, Temsil ve Sinema
 • Bellek ve Kolektif Hafıza ve sinema
 • Ulusaşırı Sinema ve Auteur Yönetmenler
 • Yönetmen-Ülke Tartışmaları, Uluslaşırı Yönetmenler
 • Sinemada Fiziksel Gerçeklik ve Kurgusal Gerçeklik
 • Belgesel sinemaya yansıyanlar
 • Kısa filmler (belgesel ve kurmaca)
 • Sinema ve izleyici alımlama çalışmaları
 • Sinemada yeni medya teknolojileri ve yeni izleyici deneyimleri

Editörler: Vildan Mahmutoğlu ve Ayla Torun

Son gönderi tarihi: 1 Aralık 2020.

Gönderi adresi: https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions

www.GocDergisi.com