Türkiye'den Avrupa'ya göç ve göçmenlerin ürettikleri metinler

Yazarlar

  • Füsun Ataseven Yıldız Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.537

Özet

II. Dünya Savaşı’nın yarattığı ekonomik bunalımdan sonra Avrupa ekonomisi kalkınmaya başladığında yeni iş gücüne duyulan ihtiyaç, çeşitli ülkelerden sağlanmaya çalışıldı.1960'lı yıllarda önemli miktarda işçi, geçici bir süre için gittiklerini düşünerek ülkelerinden göçtüler. Göçmek eylemi TDK Türkçe Sözlüğünde, "kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk)", "bir ülkeden bir başka ülkeye yerleşmek amacıyla giden kişi, aile ya da toplumsal küme" ve "genellikle yerleşmek amacıyla, bir yerleşim yerinden bir başka yerleşim yerine, bir ülkeden bir başka ülkeye gitme eylemi" gibi hiçbir kötü, ayrımcı veya ırkçı anlam içermeyen ve "yerleşme" tasavvurunu içinde barındıran bir kavram olarak verilmektedir. Yazınsal ifade ise insanın varoluş sorununun çevirisidir, dışa vurumudur. Dil seçimi yazarda içsel, kimliksel ve ruhsal gerilimi gösterir. Yazar için dilsel seçim kimliksel bir göstergedir, ötekinin dilinde yazmak ister ideolojik ister sembolik olsun, bir çeşit yabancılaşma ve ihanet gibi algılanabilir, içsel acıların ve gerilimlerin belirtisidir. Çok dilli bireyler, kullandıkları ve kimliklerinin bir parçasını oluşturan dillere bağlılık duymaktadırlar. Bu araştırmada söz konusu edilen göçmenlerin yarattıkları metinlerden yola çıkarak okura yansıyan çok dilliliği ve çok kültürü, seslerini duyurmaya ve kültürler arası bir iletişim kurmaya çalışan göçmenlerin ilk kuşağının seslenişlerini yazılı metinlerinde var olan kültür şokunu ortaya koymaktadır.

 

ABSTRACT

Migration from Turkey into Europe and texts produced by migrants

In 1960s, a considerable number of workers emigrated from their countries, assuming that they were leaving there temporarily. The act of migrating is defined in the monolingual Turkish Dictionary of the Turkish Language Association (TDK) as "the one (person, family or community) who leaves his/her country and goes to another country in order to settle there", "a person, family or social group who travels from one country to another with the aim of settling there" and "the act of going from one settlement to another, from one country to another generally with the aim of settling", which do not refer to any bad, discriminating or racist meaning and that comprise the conception of "settling". Literary expression, on the other hand, is the translation and expression of the problem of human existence. The choice of language reveals the internal, identity-related and psychological tension in the author. This choice is an indicator of identity for the author. Whether it’s ideological or symbolic, writing in the language of the other might be acknowledged as a sort of alienation and betrayal. It is the indicator of inner suffering and tension. Multilingual individuals feel attached to the language they use and that constitute a part of their identity. This study dwells upon the multilinguality and the multiculture that reflect upon the reader, the calls of the first generation of the migrants who tried to make their voices heard and to  communicate interculturally and the culture shock observed in their writing through the texts produced by the said migrants

Yayınlanmış

2015-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Ataseven, F. (2015). Türkiye’den Avrupa’ya göç ve göçmenlerin ürettikleri metinler. Göç Dergisi, 2(1), 59-68. https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.537