Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık adlı eserinde göç ve mekan unsurları

Yazarlar

  • Veysel Lidar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.540

Özet

Bu çalışmada yazar Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık adlı eserinde işlenen göç, göç olgusuna dair kavramlarla ele alınarak, esere yansıtılan göçmenlik psikolojisi üzerinde durulacaktır. Göç aynı zamanda bir uzam değişimi anlamına da geldiği için, değişen uzamların bireylerin üzerindeki etkisi de yine irdelenmeye çalışılacaktır. Pamuk bu eserinde kırdan kente göç eden Mevlut Karataş ve onun çevresindeki insanların hayatlarını, İstanbul’la imtihanlarını işlemiş ve bununla birlikte Türkiye’nin yaşadığı siyasi ve sosyal anlamdaki pek çok değişimi İstanbul üzerinden eserinde göstermiştir. Göçün ekonomik ve sosyal imkanlar açısından daha iyi bir yaşam sağlaması gibi beklentilerle beraberinde getirdiği sıkıntıları, uyumsuzlukları ve hayal kırıklıklarını da işlediği iddia edilebilir. Çalışmada kişilerin İstanbul’a atfettikleriyle elde ettiklerinin çatışmasına da yer verilerek, kentle ve kent kültürüyle olan çatışmaları irdelenmeye çalışılacaktır. Çalışmada metne dayalı inceleme yönteminden yararlanılacaktır.

 

ENGLISH ABSTRACT

Immigration and space elements in Orhan Pamuk’s novel Kafamda Bir Tuhaflık

In this article, migration in Orhan Pamuk’s novel ‘Kafamda Bir Tuhaflık’ will be discussed in migration aspects and phycology of migrants. Because of migration means a changement of place at the same time, its effects to the characters will be discussed, too. In this novel, Pamuk used a character, Mevlut Karataş and people around him who has migrated İstanbul from a village for describing their lifes in İstanbul as an immigrant. Beside this he also showed some changes in social and political life of Turkey by means of migration. Pamuk described migration as a way of getting wealthier life and its negativeness, especially cultural and psychological areas. In this article it will also discussed that their expectation from İstanbul and the results. In this novel the gap which is between rural and urban life is been detected writer. 

Yayınlanmış

2015-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Lidar, V. (2015). Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık adlı eserinde göç ve mekan unsurları. Göç Dergisi, 2(1), 105-116. https://doi.org/10.33182/gd.v2i1.540