Avrupa’ya Türk göçü: Almanya örneği

Yazarlar

  • Milan Palat İktisat, Ticaret ve Girişimcilik Bölümü, Mendel Üniversitesi, Brno

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v1i1.547

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’den göç ve Almanya’nın ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkiyi, nicel metot yöntemleri kullanarak değerlendirmektir. Türkiye’nin belirsiz Avrupa ile bütünleşme beklentilerine rağmen  Avrupa Birliğinin köklü üyelerine olan Türk göçü devam edecektir. Çok sayıda Türk azınlığın yaşadığı ve hayat standartlarının yüksek olduğu Almanya, Hollanda ve Fransa’ya  büyük bir göç dalgası gerçekleşebilir. Çalışmanın istatistiksel bölümünün sonuçları, toplam göç ile gayri safi yurtiçi hasıladaki büyüme arasında pozitif, toplam göç ile işsizlik arasındaki negatif ve tahmin edilen bağımlılık yönüyle uygunluk içerisinde olan toplam göç ile aylık gelir arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Türkiye’den göçle işsizlik arasındaki ilişki, toplam göçle olan ilişkiden daha düşüktür. Ancak, Almanya’daki yabancı mevcudiyeti ile Türkiye’den göç arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, var olan göçmen topluluğunun olduğu yerin, yeni göçmenleri, köken bağlarına dayanarak cezbetmesi ve maliyet- riskler sebebiyle göçün düşük seviye de olduğuna dayanan kuramsal Ağ teorisi görüşü ile uygunluk göstermektedir. Göç ve işsizlik arasında gözlenen ilişki, Almanya’ya göçün  işgücü piyasasında talepte meydana gelen değişime karşılık geldiği gerçeğini göstermektedir. İşsizlik ve göç olgularının meydana geliş zamanlarında bir aralık  olsa bile  göç, Alman emek pazarında var olan dengesizliklerin azaltılmasında nispeten etkili bir mekanizma gibi görünmektedir. 


ENGLISH TITLE & ABSTRACT

Turkish Immigration to the European Union: The Case of Germany

The objective of the paper was to evaluate the relationships between immigration from Turkey and economic indicators in Germany using  quantitative methods. Despite Turkey’s unclear European integration prospects, it is predicted that Turkish immigration to  established member countries of the EU will continue. The strongest waves may flow to Germany, Netherlands or France, where numerous Turkish minorities are already present and where the living standards are high. Results from the statistical analysis of the paper showed a positive correlation between immigration total and the growth of gross domestic product. On the other hand, a negative correlation of immigration total and unemployment was found and a positive relationship between immigration total and income total which is in agreement with the expected dependency direction. With regards to  immigration from Turkey it is less correlated to unemployment than immigration total. But there is a correlation between immigration from Turkey and the stock of foreigners in Germany This is in accordance with the theoretical concept of network theory where an existing community of migrants keeps attracting new migrants because the costs and risks associated with migration are lower, thanks to established linkages to the country of origin. The observed correlation of migration and unemployment points to the fact that immigration to Germany responds to changes in demand in the labour market. Even though a time lag may occur in the case of unemployment and immigration, migration appears to be a relatively effective mechanism to offset existing imbalances in German labour markets. 

Yazar Biyografisi

Milan Palat, İktisat, Ticaret ve Girişimcilik Bölümü, Mendel Üniversitesi, Brno

Milan Palat, Mendel Üniversitesi, İktisat, Ticaret ve Girişimcilik bölümünde öğretim üyesi ve Bölgesel Kalkınma ve Uluslarası Çalışmalar Fakültesi Dekan Yardımcısıdır. Mendel Üniversitesi, Brno, Çek Cumhuriyeti.

Yayınlanmış

2014-10-01

Nasıl Atıf Yapılır

Palat, M. (2014). Avrupa’ya Türk göçü: Almanya örneği. Göç Dergisi, 1(1), 47-56. https://doi.org/10.33182/gd.v1i1.547

Sayı

Bölüm

Çeviri

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri