Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği

Yazarlar

  • Muazzez Harunoğulları Kilis 7 Aralik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.554

Özet

Suriye’de yaşanan savaş sonucu ülkemize göç edenlerin sayısı milyonları bulmuştur. Bir sınır kenti olan Kilis, büyük bir Suriyeli sığınmacı nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Çalışmanın amacı Kilis kentinde bulunan Suriyeli sığınmacıların çocuk işçileri, onların sosyo-mekansal ve sosyo-ekonomik durumlarını irdelemektir. Bu çalışmada eğitim, oyun ve sağlıklı yaşam hakkı tehlikeye giren çocuk işçilerin yaşadıkları sorunlar değerlendirilmiştir. Katmanlı örneklem yöntemi ile seçilen mahalleler ve iş yerlerinde görüşülen 62 çocuk işçi araştırma kapsamına alınmıştır. Suriyeli çocuk işçilerle ilgili verilerin elde edilmesinde anket, görüşme ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Nicel veriler tablolar ve şekiller halinde nitel veriler de betimsel analiz metoduyla değerlendirilmiştir. Araştırmada sığınmacı çocuk işçiliği üzerinde yoksulluk, ebeveynlerin işsizliği, ailedeki birey sayısının fazla olması ve aileye maddi destek olma isteğinin belirleyici olduğu saptanmıştır. Çalışmak zorunda kalan Suriyeli göçmen çocuklar pek çok fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların çözümü için kamu kurumları tarafından gerekli tedbirlerin alınması, ebeveynler ve çocuklar için uygun istihdam koşullarının sağlanması gerekmektedir.

ENGLISH ABSTRACT

Child labor among Syrian refugees and problems: case of Kilis

Abstract

The number of refugees fleeing to Turkey due to the civil war in Syria has exceeded 3 millions. As a border city, Kilis hosts a large population of Syrian refugees. The purpose of this study is to examine child labor issue among Syrian refugees and their socio-spatial and socio-economic conditions in Kilis. This study evaluates the problems of child workers whose right to live a healthy life and to play was imperiled. Certain neighborhoods selected according to stratified sampling method and 62 child workers were interviewed and observed in this study. Survey, interview and observation methods were used to collect data about Syrian child labor. Quantitative data were presented in tables and figures; qualitative data was evaluated with the descriptive analysis method. It was found out that poverty, unemployed parents, the number of siblings and eagerness to support the family are among the factors affecting Syrian child labor. The Syrian refugee children who were forced to work face many physical, social and psychological problems. To solve these issues the public authorities should take necessary precautions and need to ensure suitable work places both for parents and children.

Keywords: Syrian immigrants; child labor; Turkey; asylum seekers

Yayınlanmış

2016-03-12

Nasıl Atıf Yapılır

Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1), 29-63. https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.554

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri