Kamusal alana giriş: ABD’de göçmenlerin vatandaşlığa geçiş deneyimleri

Yazarlar

  • Caroline B. Brettell Interdisciplinary Institute, Southern Methodist University, Texas

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v2i2.561

Özet

Daha önce 2015 Türk Göç Konferansı’nda Prag’da açılış konuşması olarak sunulmuş olan bu makalede, Brettell ABD’de Hintlilerin sivil topluma ve siyaste katılım süreçlerini ve vatandaşlık edinme süreçlerini tartışmaktadır. Dallas Fort Worths Metropol bölgesinde yaşayan Hindistan ve Vietnam doğumlu göçmenlerin ABD vatandaşlığına geçiş süreçlerini kültürel vatandaşlık kavramı çerçevesinde bölgede gerçekleştirdiği nitel saha çalışmasına dayanarak inceliyor. Toplumsal katılım bir süreçtir. Bu gözlemde birey bir yere yerleştikçe büyük sivil ve siyasi varlığı olan toplum derneklerinin etkinliklerine katılıyor olması; bir pratik toplumundan diğerine doğru, yani Lave ve Wenger’in ileri sürdüğü gibi periferde bir konumdan merkeze doğru kayıyor olması kastediliyor. Ancak aynı zamanda bu etkinlikler, yeni göçmenlerin aidiyetlerini, Amerikan olmanın anlamı ve ne tür bir Amerikalı olmak istedikleri tartışması içinde nasıl kurguladıklarını da göstermektedir. 

ENGLISH ABSTRACT

This paper originally delivered as a keynote speech at the Turkish Migration Conference 2015 in Prague, Czech Republic on June 25, 2015. It focuses on civic engagementi political participation and citizenship practices of Asian Indians in Dallas Fort Worth Metropolitan area drawing on qualitative field research material. Community participation is a process. Embedded in this observation is an understanding that as the individual branches out, he or she is becoming involved with associations with great civic and/or political presence, moving from one community of practice to another, and from a peripheral position to one of greater participation to invoke the ideas of Lave and Wenger. But equally, these activities illustrate how new immigrants construct their own sense of belonging as they engage with and interpret what it means to be an American and what kind of an American they want to be.

 

Yazar Biyografisi

Caroline B. Brettell, Interdisciplinary Institute, Southern Methodist University, Texas

Profesör Caroline Brettell, Dallas'da bulunan Southern Methodist Üniversitesinde Interdisciplinary Institute'nün müdürüdür ve Ruth Collins Altshuler Profesörü olarak görevlidir. Caroline Brettell Southern Methodist Üniversitesi'ne 1988 katılmış ve 2003'de, Dedman Family Distinguished Profesörü ünvanını almıştır. Lisans derecesini Latin Amerika Çalışmalarında Yale Üniversitesinden ve Master ve doktorasını Brown Üniversitesinden almıştır. Göç ve kültürler arası çalışmalar üzerine yoğunlaşmış olan çalışmaları çok sayıda kitap ve ve dergide yayınlanmıştır. Brettell 2015 yılında 3. Türk Göç Konferansı'na Davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

Websitesi: http://www.smu.edu/Dedman/Academics/Departments/Anthropology/People/Faculty/Brettel

Yayınlanmış

2015-10-01

Nasıl Atıf Yapılır

Brettell, C. B. (2015). Kamusal alana giriş: ABD’de göçmenlerin vatandaşlığa geçiş deneyimleri. Göç Dergisi, 2(2), 175-188. https://doi.org/10.33182/gd.v2i2.561

Sayı

Bölüm

Makaleler