Diasporayı yeniden düşünmek: Diaspora teorisi ve Modern Diasporanın Temel Parametreleri

Yazarlar

  • Ergin Ulusoy Kara Harp Akademisi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v2i2.563

Özet

Bu makalede diaspora teorisinin iki temel yaklaşımı tanıtılmakta ve bunlardan biri olan 'modern diaspora yaklaşımı' analiz edilmektedir. Modern diaspora yaklaşımı, diasporanın küreselleşme ve ulus-aşırılaşma olguları ile etkileşimli biçimde kazandığı yeni anlam üzerinden biçimlenmekte ve kültürlerarasılık, diyalojik toplumsallık, gelişimci bireycilik gibi bir takım unsurlara vurgu yapmaktadır. Bu bakımdan modern yaklaşım için diaspora, liberal sistemlerdeki demokratikleşme sorununa ilişkin bir konudur. Çalışma, modern yaklaşımın açımlanabilmesi amacıyla diasporanın kavramsallığına odaklanarak onu meydana getiren temel parametreleri ele almakta, klasik yaklaşımla mukayeseli şekilde modern yaklaşımdaki ana izleği gözler önüne sermeye çalışılmaktadır. Göçten ayrı bir disiplin olarak tanımlanan diaspora çalışmaları, dünyada 1980'li yıllardan beri gündemde olmasına karşın, Türkiye'de çok yetkin bir kısım araştırmacı ve akademisyen dışında, gereken ilgiyi görememiştir. Diaspora, Türkiye'de halen göçün kapsamı içerisindeki bir konu olarak düşünülmekte ve farklı bir disiplinin paradigmaları altında değerlendirilmeye mahkûm edilmektedir. Çalışma, diasporanın Türkiye'de eksik kaldığı düşünülen teorik bağlamına yönelik bir açıklama getirmeyi, modern yaklaşımların Türkiye orijinli çalışmalar açısından ne denli önemli ve işlevsel olduğunu ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır.

ENGLISH ABSTRACT

Diaspora Theory and The Importance of Diaspora From The Aspect of International Relations

In this article, diaspora theory and it's two main current is introduce and that one of them 'modern approach' is analysed. Modern approach is formed over the gains new meaning in an interactive manner with the facts globalization and transnationalism and emphasis to some factors such as interculturalism, dialogical sociality, individualism. So, the diaspora for the modern approach is a matter of democratization in the liberal system. Therefore this study focusing on diaspora by questioning of what and how of it self, discuss the basic parameters that form it and try to explain the main theme of modern approach in comparison with the classical approach. The diaspora studies as a seperate discipline from migration is on the agenda in the world since 1980's but in Turkey expect for some very compenent researchers and academics it did not aroused the interest required. In this sense, it is considered as a subject within the scope of the current migration and is doomed to be evaluated under a different disciplinary paradigms in Turkey. The study aims to give an explaination for theoretical contex considered to be missing in Turkey, and revealed how modern approach importent and functional in the terms of Turkey origined studies.  

Yazar Biyografisi

Ergin Ulusoy, Kara Harp Akademisi, Kamu Yönetimi Bölümü

Kamu Yönetimi Bölümü/Anadolu Üniversitesi (Lisans)

Uluslararası İlişkiler Bölümü/Beykent Üniversitesi (Master)

Kamu Yönetimi Bölümü-Siyaset ve Sosyal Bilimler Programı (Doktora)

Yayınlanmış

2015-10-01

Nasıl Atıf Yapılır

Ulusoy, E. (2015). Diasporayı yeniden düşünmek: Diaspora teorisi ve Modern Diasporanın Temel Parametreleri. Göç Dergisi, 2(2), 208-228. https://doi.org/10.33182/gd.v2i2.563

Sayı

Bölüm

Makaleler