Şiirde sürgünün izdüşümü: Özkan Mert'in Ülkesinden Ayrılan Bir İşçinin Türküsü ve bir Mültecinin Mektubu şiirlerine Göstergebilimsel bir yaklaşım

Yazarlar

  • Medine Sivri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v2i2.564

Özet

Bu çalışmada, bir ‘sürgün şair’ olarak anılan Özkan Mert’in Ülkesinden Ayrılan Bir İşçinin Türküsü ve Bir Mültecinin Mektubu şiirleri göstergebilimsel bir yaklaşımla yeniden okunmaya çalışılacaktır. Özellikle farklı imgesel yapıları ve farklı bir dil kullanımını içinde barındıran ve bir ‘dünyalı şair’ olarak da anılan Özkan Mert’in şiirlerini biçimsel ve içeriksel yapılarıyla ele almak, son zamanlarda çokça tartışılan ‘sürgün edebiyatı’ ile ilgili görüşlere de katkı sunacaktır. Şiirler çözümlenirken, yüzeysel yapıdan derin yapıya doğru ilerleyen tümdengelimci yöntem izlenecek ve en son aşamada şiirler anlamsal yapılarıyla karşılaştırılmaya çalışılacaktır.

ENGLISH ABSTRACT

The Projection of Exile in Poetry: A Semiotics Approach to Özkan Mert’s poems titled Ülkesinden Ayrılan Bir İşçinin Türküsü and Bir Mültecinin Mektubu

In the current study, it will be tried to reread the poems titled Ülkesinden Ayrılan Bir İşçinin Türküsü and Bir Mültecinin Mektubu of Özkan Mert, who is known as an exiled poet, with a semiotics approach. Considering the poems of Özkan Mert, who is known as an “poet of the world” and contains different imaginary structures and a different language usage, with their stylistic and contextual structure will also make contribution to the “exile literature” that is argued recently. During the analysis of poems, the deductive method proceeding from the superficial structure to deep structure will be practised and finally the poems will be compared about their semantic structures.

Keywords: Özkan Mert; Semiotics; Exile Literature; Superficial Structure; Deep Structure

Yazar Biyografisi

Medine Sivri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Prof. Dr. Medine Sivri, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Bölüm başkanı

Yayınlanmış

2015-10-01

Nasıl Atıf Yapılır

Sivri, M. (2015). Şiirde sürgünün izdüşümü: Özkan Mert’in Ülkesinden Ayrılan Bir İşçinin Türküsü ve bir Mültecinin Mektubu şiirlerine Göstergebilimsel bir yaklaşım. Göç Dergisi, 2(2), 229-248. https://doi.org/10.33182/gd.v2i2.564

Sayı

Bölüm

Makaleler