‘Diyaspora’nın diyasporası

Yazarlar

  • Rogers Brubaker Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles, Sosyoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v4i1.569

Özet

Son on yıldır ‘diyaspora’ teriminin kullanımının artmasıyla birlikte anlamı da çeşitlilik kazanmıştır. Bu makale, diyasporanın anlamsal, kavramsal ve disipliner alandaki yerini araştırmakta; diyasporanın temeli olarak anlaşılmaya devam eden üç ana unsuru analiz etmekte;  diyaspora kuramcılarının bakış açısında köklü bir kayma ve toplumsal dünyada temel bir değişim olduğuna dair iddialarını değerlendirmekte ve diyasporanın sınırları belli bir olgu olarak değil, bir tabir, durum ve sav olarak ele alınmasını önermektedir.

 

ABSTRACT IN ENGLISH

As the use of ‘diaspora’ has proliferated in the last decade, its meaning has been stretched in various directions. This article traces the dispersion of the term in semantic, conceptual and disciplinary space; analyses three core elements that continue to be understood as constitutive of diaspora; assesses claims made by theorists of diaspora about a radical shift in perspective and a fundamental change in the social world; and proposes to treat diaspora not as a bounded entity but as an idiom, stance and claim. 

Yayınlanmış

2017-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Brubaker, R. (2017). ‘Diyaspora’nın diyasporası. Göç Dergisi, 4(1), 3-20. https://doi.org/10.33182/gd.v4i1.569

Sayı

Bölüm

Çeviri

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri