Türk Kamu Yönetiminde Göçmen Çocuklara Yönelik Politikalar

Yazarlar

  • Selman Salim KESGIN Gazi Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v4i1.572

Özet

Göç olgusu, modern dönemlerde hem para, insan ve hizmetin akışkanlığı yönünde geliştirilen politikalar hem de yaşanan büyük savaşlar ve siyasi krizler nedeniyle kendisinden önceki dönemlerden daha farklı bir karaktere sahiptir. Çocuklar göç sürecinin en edilgen parametresi ve genellikle kendi iradeleri dışında davranmaya mecbur kalan aktörleri olması yönüyle ayrıca değerlendirilmeyi hak etmektedirler. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin son dönem göç ve iskân politikalarından başlayarak Türk Kamu Yönetiminde göçmen çocuklara yönelik politikalar incelenecektir. İlgili politikaların planlanma ve uygulama süreçleri aktörler, kurumlar, fikirler açısından değerlendirilecektir. Bu çalışmanın amacı göçmen çocuklara yönelik olarak geliştirilen kamu politikalarının tarihsel süreç içerisinde nasıl şekillendiğini incelemektir. Çalışmanın özellikle refakatsiz çocuklar özelinde tüm göçmen çocuklara yönelik farkındalığı artırması ve kamu politikası geliştirici ve uygulayıcılarına fikir vermesi de amaçlanmaktadır. 

ABSTRACT IN ENGLISH

Policies towards Child Migrants in Turkish Public Administration Abstract In modern times, migration phenomenon has a unique character due to the mobility of capital, people, services, and the coercive conditions such as wars and crises. By being passive actors who are obliged to act without their own will, children are the most fragile group among the migrants. From this aspect, issues related to migrant children should be approached with meticulous attention. In this paper, starting from the late Ottoman era, public policies in Turkish Public Administration towards the migrant children are analysed. Policy planning and policy implementation processes are examined with regard to institutions, actors, and ideas. This paper aims to evaluate how the policies towards migrant children are evolved. It also provides policy recommendations and raises awareness about migrant children. 

Yazar Biyografisi

Selman Salim KESGIN, Gazi Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölümü

Gazi Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölümü, Araştırma Görevlisi

Yayınlanmış

2017-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

KESGIN, S. S. (2017). Türk Kamu Yönetiminde Göçmen Çocuklara Yönelik Politikalar. Göç Dergisi, 4(1), 62-81. https://doi.org/10.33182/gd.v4i1.572

Sayı

Bölüm

Makaleler