Türkiye'de iller arası göçlerin nodexl ile sosyal ağ analizi

Yazarlar

  • Mustafa Yakar Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
  • Fatma Sert Eteman Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, TUNCELİ

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v4i1.573

Özet

Türkiye'de 20.yy'ın ortasından itibaren başlayan iç göçler zamanla kurulan göçmen ağları ile süreklilik kazanmış ve ülke içinde nüfusun kır-kent dağılımını değiştirecek boyutlara erişmiştir. Araştırma, göçün doğum yeri verisinden hareketle ikamet edilen yerdeki nüfus miktarına göre alınan ve verilen göç akışının büyüklüğünü iller ölçeğinde yönlü ağlar kullanılarak analiz edilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, TÜİK tarafından yayınlanmış olan 2015 yılına ait, iller ölçeğinde doğum yerine göre ikamet yeri verisi kullanılmıştır. Göçün kaynak ve hedef sahaları arasındaki akışını incelemek için NodeXL ile oluşturulan tek modlu, yönlü ve ağırlıklandırılmış göç ağının istatistiksel olarak tam ağ yapısına sahip olduğu görülmüştür. Ağ grafiklerinden ve istatistiklerinden göç hareketinin doğudan batıya doğru gerçekleştiği ve İstanbul’ un ülkenin tamamına hâkim bir görünüme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye nüfusunun cumhuriyet tarihi içinde geçirdiği iç göç süreçleriyle birlikte ülke içinde kurulmuş ve oldukça karmaşık bir görünüme sahip ağ yapısının olduğu ileri sürülebilir. Kurulan ağlar göçlerin devamını sağladığı gibi, göçün yöneldiği merkezlerde daha heterojen nüfus yapılarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.


ABSTRACT IN ENGLISH

Social Network Analysis of Migration Inter Provinces In Turkey with Nodexl

The internal migrations which started in Turkey in the middle of the 20th century have gained permanency with the migration networks that were established at the time and reached dimensions which have the potential to change the rural-urban distribution of the population within the country.  The study aims to analyze the magnitude of the incoming and outgoing migration flow at the provincial scale based on the population data for place of birth according to place of residence by using directional networks. Place of residence according to place of birth at the provincial scale data for 2015 published by TÜİK was used in the study. A single mode, directional and weighted migration network created with NodeXL to examine the migration flows between the source and target has a statistically complete network structure. The network graphs and statistics show that the migrations have taken place from east to west and Istanbul has a view as dominant of the country. It can be argued that internal network structure of Turkish population has  a very complex view because of internal migration in the history of the republic. The established networks have enabled the continuation of migration and have manifested as the emergence of more heterogeneous population structures in centers where migration had been directed.

Yazar Biyografileri

Mustafa Yakar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2000 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültsi Coğrafya Bölümünden mezun oldum. 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde araştırma görevlisi, 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde Coğrafya Bölümü'nde yardımcı doneçt, 2016 yılından itibaren ise yine aynı üniversitede  doçent olarak görev yapmaktadır.

Fatma Sert Eteman, Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, TUNCELİ

Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Fatma Sert Eteman Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ekonometri alanında) doktora eğitimini sürdürmektedir.

Yayınlanmış

2017-05-01

Nasıl Atıf Yapılır

Yakar, M., & Eteman, F. S. (2017). Türkiye’de iller arası göçlerin nodexl ile sosyal ağ analizi. Göç Dergisi, 4(1), 82-109. https://doi.org/10.33182/gd.v4i1.573

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri