Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği

Yazarlar

  • Ömer Yavuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
  • Sefa Mızrak Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.578

Özet

Acil durumlar, toplumdaki bütün insanları etkilemekle birlikte özellikle çocuklar, bu olayların olumsuz etkilerinden görece çok daha fazla etkilenmektedir. Çocukların başa çıkma kapasiteleri yetişkinlerde olduğu gibi tam anlamıyla gelişmediği için acil durum sonrasında ortaya çıkan kaotik duruma adapte olmaları daha zor olmaktadır. Dahası acil durumlar, çocukların gelecek yaşantılarını doğrudan etkileyen eğitim faaliyetlerinin aksamasına yol açabilir. Bu nedenle eğitim konusu afet yönetimi politika ve uygulamaları açısından göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur. Özellikle savaş ya da iç karışıklıklar nedeniyle yaşadığı yeri terk ederek başka bir bölge veya ülkeye sığınan kişilerin eğitimi çok daha karmaşık bir sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı acil durum yönetimi perspektifinden mültecilere yönelik yapılan eğitim yardımlarını incelemek ve bu bağlamda Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yapılan eğitim yardımlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Okul çağındaki mültecilerin eğitimine yönelik uygulamalar, acil durumlarda eğitim ve eğitim hakkı literatüründen yararlanılarak Türkiye'deki Suriyeli mülteciler örneğinde incelenmiştir. Türkiye, mültecilerin eğitimi için öğretmen desteğinden okul yapımına kadar birçok yardım gerçekleştirmektedir. Buna rağmen çok sayıda okul çağındaki mülteci çocuk eğitime erişememektedir. Suriyeli mülteciler için eğitim açısından görülen iki temel sorun vardır. Birincisi, yerinden edilmişliğin doğal bir sonucu olan fakirliktir. İkincisi ise geçerliliği olan diplomaların verilememesidir. Sorunların çözümü için hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil durum, Eğitim, Eğitim yardımı, Mülteci, Sığınmacı

Education of School-age Children in Emergencies: The Case of Syrian Refugees in Turkey

Abstract

Emergencies affect all people in society, but especially children are relatively much more effected from adverse effects of these events. Because, unlike adults, children’s coping capacities are not yet fully developed. Thus it is more diffucult for children to adapt to the chaotic aftermath of an emergency situation. Moreover emergencies can cause distruption in education which directly affect their future. Hence, education is an important issue to be taken into consideration in terms of disaster management policies and practices. Education of refugees constitutes a much more complex problem. This study aims to examine the educational assistance offered to refugees from an emergency perspective and to evaluate the educational assistance provided for Syrian refugees in Turkey. Policy and practices for the education of school-age Syrian refugees in Turkey have been examined with reference to emergency and right to education literature. Turkey aids refugees in many ways including providing teachers to school construction for education of refugees. However, a large number of school-age refugees still have no access to education. There are two basic problems in education of Syrian refugees: First is poverty which is a direct result of becoming a refugee. The second is unrecognised education certificates. To address these problems, there is need for increased cooperation and coordination between governments, international organizations and non-govermental organizations.

Yayınlanmış

2016-10-04

Nasıl Atıf Yapılır

Yavuz, Ömer, & Mızrak, S. (2016). Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği. Göç Dergisi, 3(2), 175-199. https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.578

Sayı

Bölüm

Makaleler