Editörden

Yazarlar

  • Pinar Yazgan Sakarya Universitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v5i1.585

Özet

Göç, göçmenlik ve mobilite kavramları gündelik hayat içerisinde ve medya da geçen söylemlerden, medya, politik ve akademik çalışmaların odağına kadar artan bir ivme ile ilgi konusu olmaya devam ettiği şu günlerde tüm editör arkadaşlarım adına, Göç Dergisi’nin 2018 yılının bu ilk sayısının yayımını bildirmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Bu sayıdaki çalışmalar farklı örnekler ve farklı yöntemlerden hareket etmekle birlikte göç ve mobilite ilişkisinin çatışmalardan kaynaklı güvensizliklerle örülü dinamik bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. 

ABSTRACT IN ENGLISH

Migration, migrancy and mobility concepts continue to be central to the debates in media, politics and academia as well as in daily and public discourses. Hence we as editors of Göç Dergisi are proud to bring you the first issue of 2018. Articles in this issue, tackling with the topic from different cases and using different methodologies, depict migration and mobility as a dynamic process intervowen by conflicts and insecurities. 

Yayınlanmış

2018-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yazgan, P. (2018). Editörden. Göç Dergisi, 5(1), 1-4. https://doi.org/10.33182/gd.v5i1.585

Sayı

Bölüm

Editörden

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri