Suriyeli Bir Aileye Kültürel Özellikleri Doğrultusunda Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Yazarlar

  • Hacer Gök Uğur Ordu Üniversitesi
  • Oya Sevcan Orak Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Şüheda Yüksel Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v5i1.586

Özet

Çalışma Suriyeli bir aileyi kültürel özelliklerine göre değerlendirerek hemşirelik bakımı vermek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Ordu ili Altınordu İlçesi’nde yaşayan Suriyeli bir aile üzerinde Ocak-Şubat 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Aile haftada bir kez olmak üzere araştırma süresince 8 kez ev ziyareti ile izlenmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan “Veri Toplama Formu” ve “Hemşirelik Bakımında Kültürel Özellikleri Tanılama Rehberi” kullanılmıştır. Ailenin dili Arapça olduğu için veri toplama formları tercüman yardımıyla doldurulmuştur. Aile kültürel özelliklerine göre değerlendirilmiş ve NANDA’ya göre hemşirelik tanıları konularak bakım verilmiştir. Bu tanılar; güçsüzlük, bilgi eksikliği, sağlığı sürdürmede etkisizlik, yorgunluk, ümitsizlik, relokasyon/taşınma stresi, yalnızlık riski, sosyal etkileşimde bozulma, aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma ve etkisiz toplumsal baş etmedir. Uygulanan hemşirelik bakımı sonucunda; bilgi eksikliği, aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma, etkisiz toplumsal baş etme, güçsüzlük, ümitsizlik, sosyal etkileşimde bozulma, yalnızlık riski ve relokasyon/taşınma stresi tanılarında düzelme olmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, göç eden ailelerin kültürel özelliklerine göre değerlendirilerek hemşirelik bakımı verilmesi önerilmektedir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Nursing Care Provided to a Syrian Family According to Cultural Characteristics: Case Report

This study was conducted to understand provision of nursing care by assessing a Syrian family’s cultural characteristics. The study was carried out with a Syrian family living in Altınordu town in Ordu province between January and February 2015. The family was monitored with home visits once a week and for a total of eight times during the study. The data were collected by a “Data Collection Form” prepared by the researchers and consulting the “Guide for Identifying Cultural Characteristics in Nursing Care”. Since the family’s native language was Arabic, data collection forms were filled in with the help of a translator. The family was assessed in terms of cultural characteristics and care was provided by making diagnoses according to NANDA. These diagnoses were powerlessness, lack of information, ineffective health maintenance, fatigue, hopelessness, relocation/moving stress, risk for loneliness, impaired social interaction, interrupted family processes and ineffective community coping. As a result of the nursing care provided, improvements occurred in the diagnoses of lack of information, interrupted family processes, ineffective community coping, powerlessness, hopelessness, impaired social interaction, risk for loneliness and relocation/moving stress. In line with these results, it is recommended that nursing care should be provided by assessing migrating family’s cultural characteristics.

Yazar Biyografileri

Oya Sevcan Orak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Şüheda Yüksel, Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yayınlanmış

2018-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Gök Uğur, H., Orak, O. S., & Yüksel, Şüheda. (2018). Suriyeli Bir Aileye Kültürel Özellikleri Doğrultusunda Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. Göç Dergisi, 5(1), 5-32. https://doi.org/10.33182/gd.v5i1.586

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri