Sosyal medyada Suriye’li sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi

Yazarlar

  • Servet Kardeş Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
  • Çağla Banko Hacettepe Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü
  • Berrin Akman Hacettepe Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v4i2.596

Özet

Bu araştırmada sığınmacılara yönelik paylaşımların yapıldığı sosyal medyada yer alan sözlüklerden birinde sığınmacılara yönelik algıya bakılmıştır. Yöntem olarak nitel desende olan bu çalışmada, bir sosyal medya sitesinde yer alan paylaşımlar içerik analizi yoluyla derinlemesine incelenip yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal medya kullanıcılarının sığınmacıları büyük bir güvensizlik ortamı ve huzursuzluk yaratan bireyler olarak gördükleri saptanmış, sığınmacılarla yaşanan deneyimlerin ve medyadaki haberlerin bu düşüncelerin oluşmasında etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında sosyal medya kullanıcılarının devletin sığınmacılar konusunda yanlış politika izlediğini düşündükleri ve sığınmacılar için etkili bir planlama yapılmadığını ifade ettikleri görülmüştür. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda medyada sığınmacılar hakkında çıkan haberlerde olumsuz ve şiddet temalı haberlerin azaltılması, Suriyeli sığınmacıların durumu, sahip oldukları haklar ve topluma yansımaları hakkında doğru ve bilgilendirici kamu spotları hazırlanması ayrıca sığınmacıların topluma entegre olma sürecinin her basamağında daha planlı ve etkili bir yol izlenmesi önerilebilir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Perceptions about Syrian refugees on social media: an evaluation of a social media platform

In this research, posts which are about Syrian refugees were published in a social media platform, called as “sözlük” were investigated. The research is a qualitative research. The posts in this platform are analyzed with content analysis method. According to results of analyses, social media users see Syrian refugees as people who create an insecure and a restless environment. The experiences people had with them and news have an effect on this view. In addition, social media users think that government made inappropriate policies and ineffective plans about Syrian refugees. It is suggested negative news about Syrian refugees should be decreased and government should make safer policies. In addition, adaptation of refugees to society should be made in more planned and effective way.

Yazar Biyografisi

Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü

 

Yayınlanmış

2017-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Kardeş, S., Banko, Çağla, & Akman, B. (2017). Sosyal medyada Suriye’li sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi. Göç Dergisi, 4(2), 185-200. https://doi.org/10.33182/gd.v4i2.596

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri