Sınır Kentlerindeki Suriyelilerin ve Yerleşik Halkın Güvenlik Algıları: Gaziantep, İzmir ve Szeged Örneği

Yazarlar

  • Bezen Coşkun İzmir Politikalar Merkezi
  • Tuğçe Kılıç Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Szeged Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v6i1.623

Özet

Savaşın başladığı 2011 yılından itibaren milyonlarca Suriyeli çeşitli rotaları takip ederek önce komşu ülkelere daha sonra da Avrupa içlerine doğru hareket etmiştir. Türkiye’de Gaziantep ve İzmir, Macaristan’da ise Szeged Suriyelilerin Batı Avrupa’ya doğru uzanan göç rotasının değişik noktalarında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı Suriyelilerin Kuzey Suriye - Batı Avrupa göç rotasının giriş, transit ve çıkış noktalarında yer alan bu üç şehirdeki Suriyelilerin ve buralarda yaşayan yerel halkın güvenlik algılarını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak analiz, yorumcu (interpretivist) bir perspektiften yapılacaktır. Çalışma Gaziantep’te 2011-2015, İzmir’de 2015-2017 ve Szeged’de 2015-2017 yılları arasında yapılan gözlemlere, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış görüşmelere dayanmaktadır. Böylece Suriyeli mültecilerin ve yerel halkın güvenlik algıları insani güvenliği kavramsal çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda üç kentte de Suriyelilerin ve yerel halkın güvenlik algılarının, o şehrin göç rotasının hangi noktasında bulunduğu, uluslararası mülteci rejimi ve ulusal düzeydeki mülteci politikalarından etkilenmiş olduğu ortaya çıkmıştır.

ABSTRACT IN ENGLISH

Human Security Perceptions of Syrians and the Local People in Border Provinces of Gaziantep, Izmir and Szeged

Since the beginning of the war in 2011, millions of Syrians have left their country by following the various routes to move into neighbouring countries first, then into Europe. Gaziantep and Izmir in Turkey and Szeged in Hungary are situated at the different points of Syrian migration route from Northern Syria to Western Europe. This study aims to explore the security perceptions of Syrians and the local people living in these cities. For this purpose, an interpretivist approach was taken. The study is based on observations, unstructured and semi-structured interviews that were conducted in Gaziantep İzmir and Szeged between 2011 and 2017. Security perceptions of Syrian refugees and local people were compared within the context of human security perspective. The study found that the security perceptions of Syrians and the local population in three cities were affected by the position of these cities at the migration route, international refugee regime and refugee policies at the national level.

Referanslar

AFAD. (2013). Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar, Saha Araştırması Sonuçları. Ankara, AFAD Yayınları.

AFAD. (2014). Türkiye'deki Suriyeli Kadınlar Raporu. Ankara, AFAD Yayınları.

Arı, O. (1960). Bulgaristan'lı Göçmenlerin İntibakı, 1950-51'de Bursa'ya İstanbul'da İskan Edilenlerin İntibakı İle İlgili Sosyolojik Araştırma. Ankara: Rekor Matbaası.

Ballai, V. (2015, 4 Temmuz). Civil activists thwart attempts to exploit refugees in Hungary. The Budapest Beacon, 30 Ağustos 2017 tarihinde http://budapestbeacon. com/featured-articles/civil-activists-thwart-attempts-to-exploit-refugees-in-hungary/25014 adresinden erişildi.

BMYK (2018). Syria Emergency (19 Nisan 2018 güncellenen haliyle), 4 Kasım 2018 tarihinde http://www.unhcr.org/syria-emergency.html adresinden erişildi.

BMKP (1994). Human Development Report. New York: Oxford University Press.

Booth, K. (2005). Critical Security Studies and World Politics. Londra: Lynne Rienner Publishing.

Buzan, B. ve diğerleri. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Londra: Lynne Rienner Publishing.

Castles, S. & Miller, M.J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Çatak, B.D. (2017). Temporary Education Centres as a Temporary Solution for Educational Problems of Syrian Refugee Children in Mersin içinde Utku, D.E., Unutulmaz, O. & Sirkeci, İ. (Der.) Turkey's Syrians: Today and Tomorrow. (ss. 145-156), Londra: Transnational Press London.

Coşkun, B.B. & Çim, E. (2015). Avrupa Birliği Ortak Göç ve Mülteci Politikaları ve İnsani Güvenlik Denklemi. içinde Cengiz Dinç (der.) Avrupa ve Avrupa Birliği: Teori, Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler (ss. 280-306), Ankara: Savaş Yayınevi.

Deniz, A.Ç., Ekinci, Y. & Hülür, A.B. (2017). Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu - Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayatı: Antep - Kilis Çevresi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ekinci, Y., Hülur, B. & Deniz, A. Ç. (2018). Yabancılık ve Marjinallik Bağlamında Suriyeli Sığınmacılar: Antep ve Kilis Örneği. içinde Kartal, B. & Manço, U. (Der.) Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği, (ss.141-168), Londra: Transnational Press London

Dunai, M. (2015, 5 Ağustos). Weary Hungarians polarized by tide of refugees. Reuters, 30 Ağustos 2017 tarihinde http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-idUSKCN0QA0JU20150805 adresinden erişildi.

Emin, M. N. (2016). Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. Seta Analiz, 159. 20 Ağustos 2017 tarihinde http://file.setav.org/Files/ Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf adresinden erişildi.

Erman, T. (2017). Syrian Refugees in a Slum Neighbourhood: Poor Turkish Residents Encountering the Other in Önder Neighbourhood, Altındağ, Ankara. içinde Utku, D.E., Unutulmaz, O. & Sirkeci, İ. (Der.) Turkey's Syrians: Today and Tomorrow. (ss. 99-130), Londra: Transnational Press London.

Gall, L. (2016, 16 Eylül). Hungary's War on Refugees. Human Rights Watch Report, 8 Ağustos 2017 tarihinde https://www.hrw.org/news/2016/09/16/hungarys-war-refugees adresinden erişildi.

'Gaziantep'te Suriyelilere Saldırdılar'. (2014, 12 Ağustos). Sözcü Gazetesi, 25 Ağustos 2017 tarihinde http://www.sozcu.com.tr/2014/gunun-icinden/gaziantepte-suriyelilere-saldirdilar-576138/ adresinden erişildi.

GİGM. (2017). İstatistikler: Geçici Koruma, 28 Ağustos 2017 http://www.goc.gov.tr/ icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik adresinden erişildi.

Gökgöz, G., Arena, A. & Aydın, C. (2017). Comparative Analysis of Public Attitudes towards Syrian Refugees in Turkish Cities of Ankara and Hatay. içinde Utku, D.E., Unutulmaz, O. & Sirkeci, İ. (Der.) Turkey's Syrians: Today and Tomorrow. (ss.131-144), Londra: Transnational Press London.

Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Kilis Şehrindeki Mekansal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45)

https://doi.org/10.17719/jisr.20164520617

Hayatsever, H. (2017, 5 Nisan). İzmir'deki Suriyeliler Yeni Bir Hayat Kurmaya Çalışıyor. Sputnik Türkiye, 19 Ağustos 2017 tarihinde https://tr.sputniknews.com/ roportaj/201704051027947164-suriyeli-siginmacilar-izmir/ adresinden erişildi.

Ihlamur-Öner, S.G. (2018). Suriyeli Çocukların Eğtim Hakkı ve Eğitime Erişimi. içinde Kartal, B. ve Manço, U. (Der.) Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği. (ss.221-252), Londra: Transnational Press London

'İzmir'de Suriyeli Mülteciler Atatürk Stadyumuna Toplanacak'. (2015, 13 Ağustos). Hürriyet, 19 Ağustos 2017 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/izmirde-suriyeli-multeciler-ataturk-stadyumunda-toplanacak-29791288 adresinden erişildi.

Juhász, A. and Zgut, E. (2017, 3 Mayıs). Recent Changes in Refugee-Related Policies in Hungary. Globsec Policy Institute, 29 Ağustos 2017 tarihinde http://www.cepolicy. org/publications/recent-changes-refugee-related-policies-hungary#_ftn1 adresinden erişildi.

Karaca, S. (2013). Kayıtdışı Mülteciler, Kayda Değer Sorunlar. Analist Dergisi, 31.

Kartal, B. ve Manço, U. (Der.) (2018). Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği. Londra: Transnational Press London

'Macar polisinden parmak izi vermek istemeyen göçmenlere gazlı müdahale'. (2015, 26 Ağustos). BBC Türkçe, 30 Ağustos tarihinde http://www.bbc.com/turkce/haberler/ 2015/08/150826_macaristan_gocmen_mudahale adresinden erişilmiştir.

Kaya, A. (2018). Türkiye ve AB Bağlamında Mülteciler, Çıkarlar, Değerler ve Uyum. Teorik Bakış, 10, 41-62.

'Macaristan Başbakanı Orban'dan mülteci referandumu sonrası zafer ilanı'. (2016, 3 Ekim). BBC Türkçe, 29 Ağustos 2017 tarihinde http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37533504 adresinden erişildi.

MigSzol. (2016). Hungary's long summer of migration- irresponsible governance fails people seeking international protection. Migrant Solidarity Group of Hungary (Migszol) Publications, 29 Ağustos 2017 tarihinde http://www.asylumineurope.org/sites/default/ files/resources/migszol_report_eng.pdf adresinden erişildi.

Mixed Migration Platform. (2017, 29 Haziran). Refugee, Asylum Seeker and Migrant Perceptions in Gaziantep and Kilis. Quantitative Round.

mülteciler.org (2018). 'Türkiye'deki Suriyeli Sayısı', 4 Kasım 2018 tarihinde https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ adresinden erişildi.

Nikolic, J. (2018) 'A good refugee policy has to be a good host community policy: Interview with Prof. Alexander Betts', Heinrich Böll Stiftung The Green Political Foundation, 5 Ocak, https://www.boell.de/en/2018/01/05/good-refugee-policy-has-be-good-host-community-policy

Nolan, D. (2015, 2 Temmuz). Hungary government condemned over anti-immigration drive. The Guardian, 25 Ağustos 2017 tarihinde, https://www. theguardian.com/world/2015/jul/02/hungary-government-condemned-over-anti-immigration-drive adresinden erişildi.

Oytun, O. ve Gündoğar, S. S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri Raporu. ORSAM- TESEV Rapor, No: 195, Ankara, ORSAM

Poushter, J. (2016, 16 Eylül). European opinions of the refugee crisis in 5 charts. Pew Research Centre Factank, 10 Ağustos 2017 tarihinde http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/ adresinden erişildi.

Prandana, A. (2016). We do not want to accept refugees! The Perception of Identity on Migration Crisis and the Migration Crisis Implications on Hungary. (Yükseklisans Tezi). University of Gothenburg, School of Global Studies, 10 Ağustos 2017 tarihinde https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52248 .adresinden erişildi.

Rafa, T. (2015, 15 Eylül). Röszke Horgos Refugee Camp. New Nationalism, 30 Ağustos 2017 tarihinde http://your-art.sk/?p=3015 adresinden erişildi.

Sait, R. (2013, 21 Ocak). İzmir'deki Balkanlar. Arnavut,com, 15 Ağustos 2017 tarihinde http://www.arnavut.com/izmirdeki-balkanlar/ adresinden erişildi.

Samuk, S. (2018). Metamorphosis of educational understanding: Temporary integration of Syrians in Turkey. Border Crossing, 8(2), 332-354.

https://doi.org/10.33182/bc.v8i2.449

Sanyal, R. (2016) From Camps to Urban Refugees: Reflections on Research Agendas. International Journal of Urban and Regional Research, http://www.ijurr.org/ spotlight-on-overview/spotlight-urban-refugee-crisis/camps-urban-refugees-reflections-research-agendas/

Sirkeci, İ. (2017). Turkey's refugees, Syrians and refugees from Turkey: a country of insecurity. Migration Letters 14(1), 127-144.

https://doi.org/10.33182/ml.v14i1.321

Sirkeci, I. (2009). Transnational mobility and conflict. Migration Letters, 6(1), pp.3-14

https://doi.org/10.33182/ml.v6i1.82

Sirkeci, I., Cohen, J. H., ve Yazgan, P. (2012). Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict. Migration Letters, 9(1),

https://doi.org/10.33182/ml.v9i1.201

.Sirkeci, I., ve Cohen, J. H. (2016). Cultures of migration and conflict in contemporary human mobility in Turkey. European Review, 24(3), 381-396.

https://doi.org/10.1017/S1062798716000119

Sirkeci, I. (2007). Human Insecurity and Streams of Conflict for a Re-conceptualization of International Migration. Population Review, 46(2), 32-50.

https://doi.org/10.1353/prv.2008.0003

Sunata, U. (2018). Suriyeli Sığınmacıların Emek Piyasasına Katılımları. içinde Kartal, B. ve Manço, U. (Der.) Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği. (ss.169-196), Londra: Transnational Press London.

TC İçişleri Bakanlığı. (2017). 5 Temmuz 2017 tarihli Basın Açıklaması, 28 Ağustos 2017 tarihinde https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017 adresinden erişildi.

'The special case of Hungary in the European refugee crisis'. (2016, 2 Mart). Political Capital, 30 Ağustos tarihinde http://www.politicalcapital.hu/hireink.php?article _read=1&article_id=324 adresinden erişildi.

Thorpe, N. (2015, 14 Haziran). Hungary's poster war on immigration. BBC News. 29 Ağustos 2017 tarihinde http://www.bbc.com/news/world-europe-33091597 adresinden erişildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği. (2008). Gaziantep ile Halep Arasındaki "Kardeş Şehir" Projesi, 25 Ağustos 2017 tarihinde https://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/gaziantep-ile-halep-arasindaki-kardes-sehir-projesi_3436.html adresinden erişildi.

Utku, D.E., Unutulmaz, O. ve Sirkeci, İ. (Der.) (2017). Turkey's Syrians: Today and Tomorrow. Londra: Transnational Press London

'Valilik kararı: İzmir'de 'izinsiz' Suriyeli mültecilere seyahat yasağı'. (2017, 20 Temmuz). Diken, 28 Ağustos 2017 tarihinde http://www.diken.com.tr/valilik-karari-izmirde-izinsiz-suriyeli-multecilere-seyahat-yasagi/ adresinden erişildi.

Yazgan, P., Utku, D. E. ve Sirkeci, İ. (2015). Özel Sayı: Suriye Krizi ve Göç, Editorial. Migration Letters, 12(3), 181-192.

https://doi.org/10.33182/ml.v12i3.273

Yüceşahin, M.M. ve Sirkeci, İ. (2018). 'Suriyelilerin Demografik Yapısı' içinde Kartal, B. ve Manço, U. (Der.) Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği. (ss.93-116), Londra: Transnational Press London.

Yüceşahin, M.M. ve Sirkeci, İ. (2017). 'Demographic Gaps between Syrian and the European Populations: What Do They suggest?' içinde Utku, D.E., Unutulmaz, O. & Sirkeci, İ. (Der.) Turkey's Syrians: Today and Tomorrow. (ss.187-212), Londra: Transnational Press London.

Whitte, G. ve Faiola, A. (2015) 'This is our Last Hope': Six Syrians on the hardest part go their journey to Europe', Washington Post, 7 Eylül, https://www.washington post.com/news/worldviews/wp/2015/09/07/six-syrians-on-the-hardest-part-of-their-journey-to-europe/?noredirect=on&utm_term=.eb30c4ffbc62

Yayınlanmış

2019-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

Coşkun, B., & Kılıç, T. (2019). Sınır Kentlerindeki Suriyelilerin ve Yerleşik Halkın Güvenlik Algıları: Gaziantep, İzmir ve Szeged Örneği. Göç Dergisi, 6(1), 11-36. https://doi.org/10.33182/gd.v6i1.623

Sayı

Bölüm

Makaleler