İstanbul İlçelerinin Nüfus Değişimi ve Kütük Bilgilerinin Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v6i1.635

Özet

39 ilçesiyle Türkiye’nin en büyük nüfusuna sahip ili İstanbul aynı zamanda Türkiye’nin en çok iç göç alan şehridir. Özellikle kırdan kente göç bağlamında sosyo-ekonomik ve demografik özellikleriyle birçok araştırmaya konu olmuştur. Fakat İstanbul yerleşik nüfusunun Türkiye’nin diğer şehirlerine kayıtlı olma yoğunluğu da önemlidir. Bu çalışmanın amacı 2012 ve 2017 yıllarındaki nüfus değişimini göz önünde bulundurarak İstanbul ilçelerinin ayrıntılı nüfus yoğunluğu ve büyüme analizini yapmak, ilgili faktörleri değerlendirmek, hemşehri ağlarını okumak adına yerleşik nüfus kütük bilgileri bakımından inceleyerek elde edilen örüntüler doğrultusunda ilçe tipolojileri oluşturmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde ilgili beş yıllık nüfus değişimlerine göre İstanbul ilçe nüfusları analiz edilmiştir. Ardından her bir ilçe için nüfusa kayıtlı olunan kente göre nüfus büyüme hızlarına bakılarak ilçelerin ağırlıklı olarak barındırdığı hemşehri ağları belirlenmiştir. İkinci bölümde ise ilçeler nüfus değişim özelliklerine göre belirli kategorilere ayrılmış ve bu kategoriler doğrultusunda ilçe tipolojileri oluşturulmuştur..

ABSTRACT IN ENGLISH

A District Level Analysis of Istanbul’s Population Change (2012-2017)

Istanbul having the largest population of Turkey with its 39 districts is the most internal-migrant-receiving city in Turkey. Particularly in the context of rural-to-urban migration, Istanbul has been became a subject of various researches with its socio-economic and demographic features. However, the density of Istanbul’s settled population who registered other cities of Turkey is important. The main aim of this study is to analyse population growth of all districts considering the population change between 2012 and 2017, to evaluate the related factors and to develop a district typology by using the data of settled population according to their family registration in the name of reading the current countryman networks. In the first section of the study, district populations of Istanbul are examined regarding the related five-year change. Afterwards, most repeated countryman networks of all Istanbul’s districts are specified regarding the population growth rate of the registered cities. In the latter section of the study, districts were divided into categories regarding the specific population change features which help to create district typology.

Referanslar

Abernethy, V. (1992). Population Politics. Population and Environment 14(1): 5-8.

https://doi.org/10.1007/BF01254604

Aktas, E., Aka, A. ve Demir, M. C. (2006). Türkiye'de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm. Tarım Ekonomisi Dergisi, 12 (2), 51-58.

Altınok, V. (2018). Beşiktaş İlçesi Nüfus Hareketleri Araştırması. Beşiktaş Belediyesi Kent Araştırmaları Birimi.

Arslan, D, Çağlayandereli, M. ve Arslan, G. (2015). Genel Seçim Sonuçları Temelinden Üsküdar'ın Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi. International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences. 4, 131-166.

Ayhan, F. (2017). İstanbul'un Güneybatı İlçelerinde (Beylikdüzü, Silivri ve Büyükçekmece) Ulaşımın Nüfus ve Yerleşmeye Etkisi, Marmara Coğrafya Dergisi, 155-165.

https://doi.org/10.14781/mcd.291186

Burgess, E. W. 2008. The growth of the city: An introduction to a research project. J.M. Marzluff, E. Shulenberger, W. Endlicher, M. Alberti, G. Bradley, C. Ryan, U.Simon, and C. ZumBrunnen (Ed.), Urban ecology, (ss. 71-78). New York: Springer.

Duben, A. ve Behar, C., (1996). İstanbul haneleri. Evlilik, aile ve doğurganlık 1880-1940, İletişim Yayınları, İstanbul.

Finkle, J. L. ve Crane, B. B. (1975). The politics of Bucharest: Population, development, and the new international economic order. Population and Development Review, 87-114.

https://doi.org/10.2307/1972272

İçduygu, A., Sirkeci, İ., & Aydıngün, İ. (1998). Türkiye'de İçgöç ve İçgöçün İşçi Hareketine Etkisi. İçinde: İçduygu, A., Sirkeci, İ., & Aydıngün, İ. (der.) Türkiye'de İçgöç: Türkiye'de İçgöç, Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı 6-8 Haziran 1997 Bolu-Gerede, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, sf. 207-244.

İçduygu, A. ve Ünalan T. 1998. Türkiye'de İç Göç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri, Türkiye'de İç Göç Konferansı, 6-8 Haziran 1997 Bolu-Gerede, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.

İstanbul'un İlçeleri (2016). İstanbul İlçe Haritası. Erişim Tarihi: 21.06.2018, https://istanbulutanyorum.wordpress.com/istanbulun-ilceleri/

Kadıköy Belediyesi (2017). Kadıköy Belediyesi 2017-2019 Dönemi Stratejik Planı, Erişim Tarihi: 12.06.2018, http://www.kadikoy.bel.tr/Documents/file/GeneralContent/Stratejikplan-f54d06ff-ed36-482c-8e9f-b137af23c336.pdf

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: a review and appraisal. Population and development review, 431-466.

https://doi.org/10.2307/2938462

Maternowska, M. (2006). Reproducing Inequities: Poverty and the Politics of Population in Haiti. New Jersey: Rutgers University Press.

Murat, S. (2007). Doğum Yerlerine Göre İstanbul Nüfusu ve İç Göçler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0 (53), 83-140.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (2006). Erişim Tarihi: 18.05.2018, https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/mevzuat/nufus-mevzuati/kanun/5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu.doc

Quine, M. S. (2013). Population politics in twentieth century Europe: Fascist dictatorships and liberal democracies. Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203410592

Sertkaya Doğan, Ö. (2009). Nüfus Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Silivri, Marmara Üniversitesi Marmara Coğrafya Dergisi, 20, 1-19.

Sultanbeyli Belediyesi (2015). 2015 - 2019 Stratejik Plan Raporu, Erişim Tarihi: 02.07.2018, http://www.sultanbeyli.istanbul/duyurular/raporlar-ve-planlar

Terzi E, & Koçak Y. (2014). Hemşehri Dernekleri, Hemşehrilik Bilinci ve Kentlileşme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: İstanbul/Sultangazi'deki Karslı Hemşehri Dernekleri Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Dergisi, 32, 137- 150.

Türkiye İstatistik Kurumu (2017). Nüfus İstatistikleri: İllerin aldığı, verdiği göç, net göç ve net göç hızı, 1980-2017, Erişim Tarihi: 03.04.2018, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

Ünsal Gülmez, N. & Ulusu Uraz, T. (2010). Metropolde Çeşitlenen Hanehalkları ve Konut. İTÜ Dergisi/A, 9(1), 54-64.

Yakar, M. (2015). Türkiye'nin İç Göç Paterni: Kim Nerede İkamet Ediyor? Nereye Kayıtlı?. Ege Coğrafya Dergisi, 24(1), 15-38.

Yayınlanmış

2019-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

Sunata, U., & Ergül, D. (2019). İstanbul İlçelerinin Nüfus Değişimi ve Kütük Bilgilerinin Analizi. Göç Dergisi, 6(1), 37-72. https://doi.org/10.33182/gd.v6i1.635

Sayı

Bölüm

Makaleler