Koronavirüs Salgınında Göçmenlere Yönelik Medya Söylemi: Türk ve Çek Yazılı Çevrimiçi Medya Karşılaştırması

Yazarlar

  • Marcel Meciar Beykent Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.713

Anahtar Kelimeler:

söylem, göçmen, koronavirüs, çevrimiçi medya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti

Özet

Makale, (çevrimiçi günlük gazeteler de dahil olmak üzere) Türk ve Çek çevrimiçi medyasını karşılaştırarak göçmen sağlığına ilişkin söylemlere odaklanan bir çözümlemenin sonuçlarını sunmaktadır. Araştırmanın amacı, farklı göç seviyesine sahip iki ülke arasındaki farklılıklar ve benzerliklerle birlikte, Türk ve Çek çevrimiçi medyasında göçmen ve sağlığına ilişkin konuların nasıl ele alındığının ve ne tür söylemlerle temsil edildiğinin araştırılarak ülkelerin büyüklüğü ve nüfuslarına ilişkin sosyolojik bir kavrayış sağlamaktır. Bu nedenle metin, doğrudan göçmenlere ilişkin sağlık politikalarının analizinden ziyade güncel olayları kapsayan, üreten ve diyalektik olarak dönüştürürken dönüşen söylemlerle ilgilidir. Yazar, Türkçe ve Çekçe yazılı çevrimiçi medyada yer alan birtakım medya söylemlerinin, yüksek bir genelleme söz konusu olduğunda, analitik olarak ayırt edilmesinin mümkün olduğunu ileri sürmektedir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Media Discourse on Migrants during the Covid-19 Outbreak: Comparison of Turkish and Czech Written Online Media

The article presents the results of analysis focused on discourses related to the health of migrants amidst the Coronavirus outbreak comparing Turkish online media with Czech online media (including selected on-line daily newspapers). The aim of the research is to provide a sociological understanding of the differences and similarities between the two countries with a differing immigration levels, and the size of their territories and populations by exploring the ways how migrants and their health have been referred to and by what discourses they were represented by in Turkish and Czech electronic (online) media. Therefore, the text does not deal directly with the analysis of health policies regarding migrants but with discourses surrounding, producing, and dialectically being formed by and forming the current events. The author argues that, at a high level of generalization, it is feasible to analytically distinguish several media discourses in Turkish and Czech written electronic media.

Yayınlanmış

2020-10-23

Nasıl Atıf Yapılır

Meciar, M. (2020). Koronavirüs Salgınında Göçmenlere Yönelik Medya Söylemi: Türk ve Çek Yazılı Çevrimiçi Medya Karşılaştırması. Göç Dergisi, 7(2), 189-209. https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.713