İki Kamp Arasında: Bir Durumsal-Heterotopi olarak Göç Deneyimi

Yazarlar

  • Pinar Karababa Beykent Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.714

Anahtar Kelimeler:

COVID-19, Kamp, Heterotopi, Ölüm politikaları, Kayıtdışılık

Özet

COVID-19’un dünya çapında yaygınlaşmasıyla birlikte ortak mağduriyet hissinin kapsamadığı temel ihtiyaç sorunlarına bakıldığında küreselleşmenin yarattığı yeni bir görünmezlik tanımı ile yüzleşiriz. Yeni görünmezlik ilkeleri makale kapsamında pandemi sürecinin açığa çıkardığı fakat kökleri küreselleşmenin ilk etaplarıyla birlikte ortaya konulan bir mülksüzleşme ve hak ve hizmetlere erişim zeminini kaybetme hattı üzerinden okunur. Buna göre tarihsel gelişimiyle beraber ele alınan bu durum yeni ve normalleşme sürecindeki bir olağanüstü hâldir. Bu hal içinde yapılan yeni kırılganlık tanımları eskiden yoğunluklu olarak sığınmacılar, kimliksiz kişiler, kayıtdışı sektörde çalışan göçmen işçiler gibi gruplar için tanımlanan hassasiyet durumlarını geçersiz kılmıştır. Bu gruplar pandemi sürecinin sağlık erişimi için talep ettiği sistemde görünür olma gerekliliğine sahip olmadıkları için, pandemi kaynaklı ekonomi ve temel kaynaklara erişim sorunlarından dolayı yaşam hakkının öteki ucunda yer almaya başlamışlardır. Makale bu süreci kamp teması üzerinden, kamp usullerinin yaygınlaşarak yeni kırılganlıklar tanımlaması ve sınırları genişlemeye açık mekânsallığının yanı sıra bir hâle dönüşmesi ile ilişkili olarak inceler.  

ABSTRACT IN ENGLISH

Between Two Camps: The Experience of Migration as a State of Heterotopia

When the focus is shifted from the sense of suffering together under the impact of COVID-19 to the problems of accessing to the basic needs uncovered by present health measures, it becomes possible to face a new definition of invisibility created by globalization. The new principles of invisibility are analyzed in this article over the route of dispossession and loss of access to the basic rights and services appearing with the rise of globalization. According to this reading the historical development of the very situation brings a new and settling state of emergency. The new definition of vulnerability excludes the former need holders such as asylum seekers, unregistered people, migrant workers in the informal sector since they are not visible to the health system. The article analyzes this content over the leitmotiv of camp which is discussed to be rather a state than being a spatial unit with vague borders.

Yayınlanmış

2020-10-23

Nasıl Atıf Yapılır

Karababa, P. (2020). İki Kamp Arasında: Bir Durumsal-Heterotopi olarak Göç Deneyimi. Göç Dergisi, 7(2), 211-228. https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.714