İzmir’de Öznenin Sesi: Genç Suriyelilerin Sinema ve Göç Sineması ile Eşitsiz İlişkileri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.741

Anahtar Kelimeler:

Sinema, Göç sineması, Suriyeli mülteciler, Entegrasyon, İzmir

Özet

Çalışma; İzmir’de yaşayan Genç Suriyeli mültecilerin entegrasyon süreçlerindeki bir araç olarak sinemayı takip eğilimlerinin; bu doğrultuda tercih ettikleri film izleme platformlarının ve ilgili yönelimlere etki eden faktörlerin tespit edilmesini amaçlamıştır. Araştırmada; Türkiye’deki genç Suriyeli mültecilerin sinema ve göç sineması ile olan ilişkileri ve konu özelindeki değerlendirmeleri, 2019 yılının Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen 19 yarı yapılandırılmış mülakat çerçevesinde ele alınmıştır. Katılımcı grubun farklı sosyo-ekonomik, etnik ve eğitim düzeyindeki gençlerden oluşması, katılımcılar arasında karşılaştırma yapabilme olanağını güçlendiren bir etmen olmuştur. Bu bağlamda sosyo-ekonomik faktörler, eğitim düzeyi, dil yeterliliği, cinsiyet, kültürel unsurlar, geçmiş travmalar ve kişisel ilgi düzeyleri katılımcıların film ve göç sineması ile olan eşitsiz ilişkilerindeki belirleyici unsurlar olarak ön plana çıkmıştır.

Yazar Biyografileri

Ahmet Ceylan, Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Bölümü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı, Yükseköğretim Kurulu 100/2000 Projesi Göç Çalışmaları Doktora Programı, İzmir, Türkiye. E- posta: ahmetceylan.politik@gmail.com 

Ayşem Selen Mantoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Doktora Programı, İzmir, Türkiye. E-posta: amantolu@yahoo.com.

Yayınlanmış

2021-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

Uslu, İsa, Ceylan, A. ., & Mantoğlu, A. S. (2021). İzmir’de Öznenin Sesi: Genç Suriyelilerin Sinema ve Göç Sineması ile Eşitsiz İlişkileri. Göç Dergisi, 8(3), 435-459. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.741

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri