Türk Sinemasında Düzensiz Göç: Tarihsellik Bağlamında bir Değerlendirme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.745

Anahtar Kelimeler:

Göç, düzensiz göç, göç sineması, Türk sineması

Özet

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden inşası için Marshall Planı yürürlüğe konmuş ve gelişmeye başlayan Avrupa ülkeleri, ihtiyaç duydukları iş gücünü göçmenler ile karşılamışlardır. Ancak 1973 Petrol Krizi sonrasında göçmen alımını durdurmuşlar ve “kapalı kapı” politikası izlemeye başlamışlardır. Soğuk Savaş sonrası yaşanan siyasi çalkantılar ve küreselleşme süreci, uluslararası göç hareketlerini de küresel boyuta taşımış ve Avrupa Kalesi daha da güçlendirilmiştir. Arap Baharı ve Suriye iç savaşı yeni bir göç krizi yaratırken göçe karşı alınan önlemler daha da sıkılaştırılmıştır. Bu nedenle göçmenler, daha tehlikeli rotalar izlemek zorunda kalmış ve göç güzergâhları boyunca ölüm ve kayıplar dünya genelinde artmıştır. Bu trajedi, doğal olarak sinemacıların da dikkatini çekmiştir. Dünya sinemasıyla eş zamanlı olarak Türk sinemasında da düzensiz göç temalı filmlerin sayısında artış kaydedilmiştir. Çünkü Türkiye, uluslararası göç hareketlerinin dönüşümü kapsamında her zaman merkezî bir konumda yer almıştır. Türk sinemasında düzensiz göç temalı filmler incelendiğinde bu dönüşüm net bir şekilde görülmektedir.

Yayınlanmış

2021-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

Eker, K. (2021). Türk Sinemasında Düzensiz Göç: Tarihsellik Bağlamında bir Değerlendirme. Göç Dergisi, 8(3), 407-434. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.745

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri