Ulusaşırı Türk Sineması

Yazarlar

  • Kemal Çipe İstanbul Gelişim Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.758

Anahtar Kelimeler:

Ulusaşırı Türk Sineması, Göçmen Filmleri, Göç, Sinema ve Göç, Aksanlı Sinema

Özet

Ulusaşırı Türk Sineması Avrupa’ya geçici olarak çalışmaya giden Türk işçilerinin orada kalması sonucu diğer sanat dalları ile beraber ortaya çıkmıştır. Ulusaşırı Türk Sineması başlarda bir göç sineması olsa da zaman içinde işçilerin geçirdiği gelişmeler ile doğru orantılı olarak dil ve içeriğini geliştirmiştir. Temeli bulundukları ülkeye uyum sağlayamama üzerine kurulu olan ve bunun getirdiği sorunları işleyen Ulusaşırı Türk Sineması, bir yönüyle başlangıçta Yeşilçam’ın yapmadığı ya da yapamadığı alandaki boşluğu gidermiştir. İlk gidenlerin çocukları olan ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin yaptığı filmler ile gelişen ulusaşırı sinema, günümüzdeki temsilcilerinin yaptığı filmler ile artık farklı bir perspektif kazanmıştır. Bu çalışmada, uluslararası işçi göçü çerçevesinde oluşan Ulusaşırı Türk Sineması'nın başlangıç yıllarından itibaren geçirdiği değişimler incelenmiştir. Çalışmanın başlangıç ve gelişme aşamalarında Ulusaşırı Türk Sineması, 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa ülkelerine çalışmaya giden Türk işçilerinin yaşadığı sorunlar ve uyum çerçevesinde üretilen filmler üzerinden tanımlanmıştır. Göç edilen ülkede doğup büyüyen ikinci ve üçüncü kuşak yönetmenlerin filmleriyle önceki dönemin karşılaştırmalı çözümlemeleri, hikâyelerde yer alan karakterlerin temsili ve anlatıdaki değişim üzerinden değerlendirilmiştir. Ulusaşırı Türk Sineması, filmlerin yapıldığı ülkede yaşayan göçmen sınıfının zaman içerisindeki değişimine ayna tutmasından dolayı sosyolojik bir öneme de sahiptir. Çalışmada bu değişimin filmler üzerinden çözümlenmesi de yapılmaya çalışılmıştır.

 

Yayınlanmış

2021-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çipe, K. (2021). Ulusaşırı Türk Sineması. Göç Dergisi, 8(3), 383-405. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.758

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri