İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi Halkalı Semtinde Yaşayan Düzensiz Azerbaycan Uyruklu Göçmenlerin 2017-2019 Yılları Arasında Sağlığa Erişimleri

Yazarlar

  • Najiba Rafizade Kocaeli Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v9i2.770

Anahtar Kelimeler:

Düzensiz göçmen, göçmen sağlığı, Azerbaycan uyruklu göçmen, sağlık hakkı, kapsayıcı sağlık hizmetleri

Özet

Dünyada ve Türkiye’de göç hareketleri XXI yüzyılın en zirve noktasına ulaşmıştır. Toplumların karşı karşıya kaldıkları göç olgusu beraberinde düzensiz göçü de getirmektedir. Yasadışı göçmenlere karşı statüleriyle ilgili ayrımcılığın sergilenmesi, yasa dışı göçün suç sayılması kadar kabul edilemez. Fakat görüldüğü gibi, bazı istisnalar olmak üzere dünyada düzensiz göçmenlerin başta sağlık hakkı olmak üzere birçok sosyal hakkı sınırlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde yaşayan Azerbaycan uyruklu düzensiz göçmenlerin sağlığa erişim durumunu araştırmaktır. Çalışmada derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır. Mülakatlar 22’ü erkek, 4’ü kadın olmak üzere 26 düzensiz Azerbaycan göçmeni ile gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra araştırmada 2018 yılında resmî kurumlara gönderilen bilgi talebi sonucunda elde edilen istatistik veriler de kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, Türkiye’de düzensiz göçmenlerin sağlığa erişimleri yok denilecek kadar sınırlıdır. Bu ise sağlık sistemi için ileride daha maliyetli harcamalara yol açabileceği gibi, kamu sağlığını da olumsuz şekilde etkilemektedir. Sağlık hizmetinin daha kapsayıcı hale getirilmesi ve insan haklarının korunması amacıyla yeni sağlık politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yayınlanmış

2022-07-29

Nasıl Atıf Yapılır

Rafizade, N. (2022). İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi Halkalı Semtinde Yaşayan Düzensiz Azerbaycan Uyruklu Göçmenlerin 2017-2019 Yılları Arasında Sağlığa Erişimleri. Göç Dergisi, 9(2), 247-263. https://doi.org/10.33182/gd.v9i2.770

Sayı

Bölüm

Makaleler