Göçle İlgili Planlama ve Kapsayıcı Politikaların Üretilmesinde İstanbul'daki Yerel Yönetimlerin Rolü - İBB Deneyimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v8i1.772

Anahtar Kelimeler:

Göç yönetişimi, kapsayıcı politika, yerel yönetim, göçmen, kent mültecileri

Özet

Son yıllarda çoğunluğu büyük kentlerde yaşayan göçmen ve mültecilere atfedilen sorunlar, kente dair sorunlarla iç içe geçmekte ve yerel politikaların başlıca aktörü olan belediyelere bu alanda bir politika üretme ihtiyacı doğurmaktadır.  Bu çalışmada, Türkiye’de en fazla sayıda göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapan İstanbul’da, belediyelerin göç alanında gerçekleştirdikleri çalışmalar ve göç yönetişimine dahil olma biçimleri incelenerek, göçle ilgili planlama ve kapsayıcı politikaların üretilmesinde yerel yönetimlerin rolü tartışılmıştır. Bu kapsamda İstanbul’un ilçe belediyelerinin kentte yaşayan göçmen ve mültecilere hizmet sağlamak konusundaki tutumları değerlendirilerek yeni yönetim döneminde bir dönüşüm içerisinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin ortaya koyduğu göç politikası ve uygulamadaki örnekler kapsayıcılık temelinde ele alınmıştır.

ABSTRACT IN ENGLISH

Role of Local Governments in Planning and Comprehensive Policy Making in Istanbul: The Case of Istanbul Metropolitan Municipality

Problems that have been attributed to migrants and refugees, most of whom live in big cities, are intertwined with urban problems. As the main actors of local governance, municipalities have been pushed to develop policies in this field. In this study, the role of Istanbul district municipalities in planning and developing inclusive policies in migration have been discussed by examining the way migration is included into their strategic plans and migration-related activities.  In this context, the attitudes of the district municipalities of Istanbul with regards to providing services to migrants and refugees living in the city were evaluated. The migration policy and related practices of the Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), which has been being transformed in the new administrative period, were discussed on the basis of inclusiveness.

Yayınlanmış

2021-04-19

Nasıl Atıf Yapılır

Bostancı, P., & Durmaz, E. (2021). Göçle İlgili Planlama ve Kapsayıcı Politikaların Üretilmesinde İstanbul’daki Yerel Yönetimlerin Rolü - İBB Deneyimi . Göç Dergisi, 8(1), 11-21. https://doi.org/10.33182/gd.v8i1.772

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri