Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sosyal Hayattaki Ayrımcılık Algıları

Yazarlar

  • Elif Cindik-Herbrüggen NPZR
  • Rahman Demirkol

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.793

Anahtar Kelimeler:

Ayrımcılık, Almanya’daki Türkler, ayrımcılık alanları, ayrımcılık nedenleri

Özet

Bu çalışma, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin son on yılda toplumsal yaşamın farklı alanlarında algıladıkları ayrımcılığın nedenlerini (göçmen geçmiş, dini inanç, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik) ve ayrımcılığın hangi alanlarda ne sıklıkta algılandığını araştırmak için tasarlanmıştır. Almanya’da yaşayan 159 katılımcıdan anket yoluyla elde edilen verilerin analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler son on yılda ayrımcılığın sırasıyla en çok ev bulma, iş arama, çalışma ve eğitim alanlarında yaşandığını düşünmektedir. Ayrımcılık alanlarının yanı sıra, araştırma bulgularımız Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadıkları ayrımcılığın başlıca nedenlerinin göçmen kimlikleri ve dini inançları olduğunu göstermektedir.

Yayınlanmış

2022-02-28

Nasıl Atıf Yapılır

Cindik-Herbrüggen, E., & Demirkol, R. (2022). Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sosyal Hayattaki Ayrımcılık Algıları. Göç Dergisi, 9(1), 127-136. https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.793