Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.794

Anahtar Kelimeler:

yaşlı, mülteci, gündelik hayat, İzmir, Suriyeli

Özet

Türkiye 1980’li yıllardan itibaren başta komşu ülkelerinde artan gerilim ve çatışmalar neticesinde sığınacak yer arayışında olan zorunlu göçmenlerin hedef ülkesi haline gelmiştir. Yaşadığı yerde meydana gelen çatışma, şiddet, zulüm nedeniyle milyonlarca insan bireysel ya da kitlesel olarak Türkiye’ye göç etmiştir. Son büyük kitlesel göç hareketi 2011 yılında Suriye’de meydana gelen iç savaş sonucunda gerçekleşmiştir. Ülkesinde can güvenliği kalmayan ve sığınma arayışında olan milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye göç etmiştir. 10 seneyi aşkın süredir 3,6 milyonu aşkın Suriyeli Türkiye’de ikamet etmektedir. Bu makalenin konusunu Suriye’de meydana gelen iç savaş neticesinde Türkiye’ye göç eden yaşlı Suriyeli mültecilerin gündelik yaşamları oluşturmaktadır.  Makalede yaşlı mültecilerin Türkiye’de yeniden inşa ettikleri gündelik yaşamları bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak, yaşlı mültecilerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için geliştirdikleri stratejiler incelenmiştir. Bu kapsamda İzmir’de yaşamını sürdüren 23 yaşlı Suriyeli ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler nitel yöntem kullanılarak betimsel olarak analiz edilmiştir.

Yayınlanmış

2021-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

Taşcı, C., & Kahraman, F. . (2021). Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma. Göç Dergisi, 8(3), 513-531. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.794