Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.801

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası göç, Göçmen girişimciliği

Özet

Göç sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan göçmen girişimciliği olgusu; göçmenlerin çeşitli ilişkiler ve bağlamlar içinde göç ile gidilen ülkede kendi hesabına çalışması olarak tanımlanabilir. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonrasında Türkiye’ye göç ile gelen dört milyona yakın Suriyeli, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde hayatlarını sürdürmektedir. Suriyeli göçmenler vatanlarına dönmeyi beklese de iç savaş on yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu durum Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de kalıcı olma isteklerini arttırmaktadır. Bu eğilimin etkisiyle, Türkiye'deki göçmen girişimcilik faaliyetlerinde de ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu çalışmada Suriyeli göçmen girişimcilerin işletme kurma süreçlerinde farklı sermaye biçimlerinin nasıl bir rol oynadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrasında Türkiye’ye gelen ve Esenyurt ilçesinde bir işletmeye sahip olan Suriyeli göçmenlere ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak Suriyeli göçmen girişimcilerin deneyimleri anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme, katılımlı gözlem, serbest bilgi günlüğü ve enformel sohbetler aracılığıyla çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye biçimlerini ellerinde bulundurmalarıyla paralel olarak göçmenlerin girişimcilik faaliyetlerine başlayabildikleri ve devam ettirebildikleri görülmüştür.

Yayınlanmış

2022-02-28

Nasıl Atıf Yapılır

Parin, S., & Kılıç, A. R. (2022). Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü. Göç Dergisi, 9(1), 15-36. https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.801