Sosyal Statü Olarak Girişimcilik: Kendi İşinde Çalışan Türk Göçmenlerin Finlandiya'daki Deneyimleri

Yazarlar

  • Östen Wahlbeck Helsinki Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.813

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik, Kendi işinde çalışma, Türk Göçmenler, Finlandiya

Özet

Bu makalede Finlandiya'da yaşayan ve Türkiye'den gelen ve kendi işinde çalışan göçmenlerin deneyimleri ele alınmaktadır. Göçmenler, ağırlıklı olarak Finlandiya'daki restoran ve hazır yemek sektöründe, özellikle küçük, kebap ve pizza işletmelerinde faaliyet göstermektedir. Makale kendi işinde çalışanların hem ekonomik hem de sosyal deneyimlerini açıklamaktadır. Ekonomik sıkıntılara rağmen, girişimcilikle bağlantılı olarak görülen bağımsızlık ve sosyal statü çok değerlidir. Kendi işinde çalışma, Türkiye'den gelen göçmenlerin Finlandiya toplumunda başka yollarla elde etmenin zor olduğu olumlu bir öz-saygı ve iyi bir sosyal statü sağlamaktadır.

Yayınlanmış

2022-02-28

Nasıl Atıf Yapılır

Wahlbeck, Östen. (2022). Sosyal Statü Olarak Girişimcilik: Kendi İşinde Çalışan Türk Göçmenlerin Finlandiya’daki Deneyimleri. Göç Dergisi, 9(1), 7-13. https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.813