Göç ve Yalnızlık: Psiko-Sosyal ve Ekonomik Sonuçları

Yazarlar

  • Gökcan Sever MEB

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v9i2.822

Anahtar Kelimeler:

Göç, Göçmen, Yalnızlık, Olgubilim

Özet

Bu çalışmanın amacı, göç ve yalnızlık ilişkisini kuramsal boyutta ve olgubilim (fenomenoloji) deseni ile destekleyerek farklı bulgular ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış “Göçmenlerde Yalnızlık Görüşme Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler, araştırmacı tarafından Gaziantep İli Şehitkâmil İlçesinde bulunan ve rastgele seçilen 13’ü kadın, 11’i erkek toplam 24 Suriye vatandaşı ile yüz yüze iletişim kurmak suretiyle toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Suriye vatandaşlarının ekonomik anlamda zorluk çektikleri, dil sorunu yaşadıkları ve bunun sonucunda yalnızlığın alt boyutları olan sosyal ve kültürel yalnızlık hissettikleri bulgulanmıştır. Ayrıca araştırmada, aile ve akrabasında kayıplar yaşayan ve yoğun özlem duyguları içinde olan katılımcıların olduğu görülmüştür. 

Yayınlanmış

2022-07-29

Nasıl Atıf Yapılır

Sever, G. (2022). Göç ve Yalnızlık: Psiko-Sosyal ve Ekonomik Sonuçları. Göç Dergisi, 9(2), 225-245. https://doi.org/10.33182/gd.v9i2.822

Sayı

Bölüm

Makaleler