“Tüketen diaspora”: Göç, Ulusal Kimlik ve Yemek İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım

Yazarlar

  • Özge Çopuroglu Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.835

Anahtar Kelimeler:

Göç, yemek rejimi, ulusal kimlik, geçiş ayinleri, kolektif eşitlik, eşiksellik

Özet

Bu çalışma, gıda ve göç arasındak ilişkinin, göçmen toplulukların ev sahibi ülkenin çatı kültürüne gıda rejimi üzerinden eklemlenme, uyumlanma ve zamanla milli kimliğin pekiştirilmesinde rol oynadığına dair ortaya konulan eşiksellik kavramının genel çerçevesine ilişkin bir analiz araştırmasını içermektedir. Bu açıdan göçmen toplulukların ana vatanlarıyla yemek üzerinden kurduğu kimlik bağını irdelerken, göçmen toplulukların içinde bulundukları ev sahibi topluma geliş ve bütünleşmeleri aşamasında eşiksel bir konuma sahip oldukları oldukları savını teorik olarak şekillendirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın ilk bölümü gıda ve göç arasındaki ilişki üzerine literatürde ön plana çıkmış olan çalışmalar üzerinden kavrama dair genel yaklaşımları, ilişkili diğer kavramları ve yemek rejiminin farklı disiplinlere konu ediliş sürecini içermektedir. İkinci bölümde kavramın göç ve gıda bağlamında ele alınmasının girişi, yemeğin markalanması ve milli kimlik ve ana vatanla kurulan ilişkinin devamı bağlamında kültürel karşılığı özetlenmiştir. Son bölümde ise göçmen toplulukların eşiksel konumları ve ev sahibi toplum bünyesinde yeni bir kolektik eşitlik sağlamasının imkânı sorgulanmıştır.

Yayınlanmış

2022-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çopuroglu, Özge. (2022). “Tüketen diaspora”: Göç, Ulusal Kimlik ve Yemek İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım. Göç Dergisi, 9(3), 423-433. https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.835

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri