Göçmen Kadınların Ebelik Hizmetlerine Gereksinimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.838

Anahtar Kelimeler:

Ebelik, Göç, Göçmen, Kadın, Sağlık

Özet

İnsanoğlu tarihin en eski zamanlarından bugüne kadar çeşitli nedenlerden dolayı göçmek zorunda kalmıştır. Bu zorunda olma hali içinde bulunduğumuz yüzyılda da geçerliliğini ne yazık ki korumaktadır. Günümüzde insanlar; savaşlar, açlık, kuraklık, işsizlik, eğitim, hastalıklar, salgınlar, afetler gibi pek çok sebebe bağlı olarak yaşadıkları ortamı terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Göçmenler, gerek göç etme sürecinde yaşanılan sancılı dönem içerisinde gerekse de göçtükleri yeni yerleşim yerine adaptasyon dönemlerinde sağlık risklerine ve hastalıklara karşı açık hale gelmektedirler. Göç, cinsiyet ve yaş grubu fark etmeksizin her kesimden insanı etkilemekle birlikte en çok etkilediği popülasyon içerisinde daha hassas ve kırılgan olmalarından dolayı kadınlar, çocuklar ve bebekler yer almaktadır. Göçmen kadınların aile planlaması, gebelik ve doğuma yönelik sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar hem onların hem de çocuklarının sağlığını bugünü ve yarını da içine alacak şekilde geniş bir boyutta etkilemektedir.  Prekonsepsiyonel, antepartum, intrapartum ve postpartum dönemlerde göçmen kadınların sağlık hizmetine ulaşmada yaşadıkları engelleri kaldırarak ebelik hizmetlerinin etkin bir şekilde verilmesinin sağlanması, göçmen anne ve yeni doğan morbidite ve mortalite oranlarının azaltılabilmesi ve sağlığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile göçmen kadınların ebelik hizmetlerine gereksinimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yayınlanmış

2022-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, Y. (2022). Göçmen Kadınların Ebelik Hizmetlerine Gereksinimi . Göç Dergisi, 9(3), 337-343. https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.838

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri