Genç ve Çocuk Göçmenlere Yönelik Spor Temelli Entegrasyon Politikaları: Türkiye

Yazarlar

  • Rabia Sultan Ercan Akdeniz Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.845

Anahtar Kelimeler:

Göçmen, Entegrasyon, Genç, Çocuk, Spor

Özet

Zaman ve mekân algılarının dinamizminin arttığı çağımızda yaşanılanlar, bireyleri ya da grupları fiziksel ve sosyal olarak sürükleme yetisine sahip olduğundan göç sürecini körüklemektedir. Savaş, siyasi nedenler, eğitim, doğal afetler gibi nedenlerle göç eden nüfusun büyük oranda genç ve çocuklardan oluştuğu göçmen nüfus verilerinde göze çarpmaktadır. Bu bağlamda, genç ve çocuk göçmenlerin toplumsal kabulü ve aidiyet geliştirmesi toplumdaki huzur ve güven ortamını, bir arada yaşama kültürünün oluşmasını ve göçmenlerin toplumda işlevsel bireyler olmalarını sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Gençler ve çocukların spor faaliyetlerinde sosyal etkileşimin arttığı ve daha aktif olduğu düşünüldüğünde onlara yönelik uyum çalışmalarının bu yönde geliştirilmesinin etkili bir politika olacağı düşünülmektedir. Nitekim araştırmada genç ve çocuk göçmenlere yönelik spora dayalı politikalar yoluyla entegrasyonu üzerinde durulmaktadır. Genç ve çocuk göçmenlerin uyumuna ilişkin yapılan spora dayalı entegrasyon çalışmalarının; göçmenlere verdiği psikolojik ve sosyal destek, göçmenlere yönelik damgalayıcı söylemi indirgemedeki yeri, toplumsal bütünlüğü sağlamadaki rolü ve ulus-devlet ideolojisinin toplumsal düzendeki dönüşümü araştırmanın odak sorgu noktalarıdır.

Yayınlanmış

2022-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ercan, R. S. (2022). Genç ve Çocuk Göçmenlere Yönelik Spor Temelli Entegrasyon Politikaları: Türkiye. Göç Dergisi, 9(3), 359-376. https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.845

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri