“Göçen Hayatlar” Kısa Filmi Bağlamında Göçün Sosyolojik Analizi

Yazarlar

  • Mehmet Kul Bağımsız

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.865

Anahtar Kelimeler:

Göç, Sanat Sosyolojisi, Kısa Film, Film Analiz, Göç Teorileri

Özet

Sanatsal etkinlik her dönemde değişerek ve gelişerek varlığını sürdürmüştür. Dolayısıyla sanat ve sanatçı toplumsal ürünlerdir. Sosyal bilimciler, sanatçıdan ve sanat eserinden toplumsal gerçeklik hakkında önemli bilgiler edinebilmişlerdir. Bir sanat dalı olarak sinema, başlangıcından bu yana seyirciler üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sinema alanında kısa filmler de dahil olmak üzere çok sayıda sanatsal üretim yaratılmış ve günümüzde kısa film üretimi devam etmektedir. Bu kısa filmlerden biri de 2021 yılında Kadem Sanat Derneği'nin “Göç ve Kadın” konulu kısa film yarışmasında üçüncülük ödülü kazanan, Dilek Türk tarafından yapılan “Göçen Kadınlar” adlı filmdir. Bu çalışmada, analiz için derneğin web sitesinde bulunan filmin açık kaynak versiyonu kullanılmıştır. Film, sanat sosyolojisi ve göstergebilim metodolojileri kullanılarak incelenmiştir. Kısa filmin tanıtımı ve içeriği sunulmuş, ardından filmde sunulan temalar ile mevcut göç literatürü arasındaki ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Suriye savaşı gibi itici faktörler nedeniyle göç etmek zorunda kalan kadın göçmenlerin, göç ettikleri ülkede diğer itici faktörlerle mücadele etmek zorunda kaldıkları ortaya çıkmaktadır.

Yayınlanmış

2023-11-17

Nasıl Atıf Yapılır

Kul, M. (2023). “Göçen Hayatlar” Kısa Filmi Bağlamında Göçün Sosyolojik Analizi. Göç Dergisi, 10(2), 145–156. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.865

Sayı

Bölüm

Makaleler