Sosyal Ağların Suriyeli Aile Göçüne Etkilerinin Göçmen Yaşantıları ve Beklentileri Üzerinden İncelenmesi

Yazarlar

  • Gazanfer Kaya Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Aykut Çalışkan Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Şirin Ahmed Dokuz Eylül Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.866

Anahtar Kelimeler:

Suriye Göçü, Suriyeli Aileler, Sosyal Ağlar, Göçmen Yaşantısı, İzmir

Özet

Sosyal ağların göç olgusu ve göçmen hareketliliği üzerindeki belirleyici etkisi, on yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşamlarını sürdüren Suriyeli göçmenleri de aile kurumu üzerinden etkilemiştir. Bu bakış açısı sosyal ağların göç edilen ülkedeki aile ve göçmen yaşantılarını nasıl etkilediği sorusuna cevap aramaya yönlendirmiştir. Türkiye’de Suriyeli göçmen aileler üzerine sosyal ağ bileşenleri üzerinden göçmen yaşantısı ve beklentilerinin anlaşılması kapsamında yapılan araştırmalar halen kısıtlıdır. Sosyal ağların aile yapısına olan etkisi ya da işlevlerinin toplumsal etkileşim ve değişim süreçleri açısından incelenmesi sorunsalı bu açıdan önem arz etmektedir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada sosyal ağların rolünün ülke içi ve ülkeler arası göç sürecine, göçmen yaşantılarına, beklentilerine ve sosyal sorunlar üzerine olan etkilerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Araştırma, İzmir ili Buca ilçesi Göksu ve Fırat mahallelerinde gerçekleştirilmiş olup sosyal ağlar aracılığıyla Suriyeli aile göçündeki önem arz eden özelliklerin anlaşılması hedeflenmiş ve Suriyeli aileler üzerinden toplumsal gerçekliğinin ortaya çıkarılması planlanmıştır. Araştırma sonucunda göç sürecinde yaşanılan zorluklar, iletişim ve sosyal beklentiler temalarına ulaşılmıştır.

Yayınlanmış

2023-11-17

Nasıl Atıf Yapılır

Kaya, G., Çalışkan, A., & Ahmed, Şirin. (2023). Sosyal Ağların Suriyeli Aile Göçüne Etkilerinin Göçmen Yaşantıları ve Beklentileri Üzerinden İncelenmesi. Göç Dergisi, 10(2), 189–214. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.866

Sayı

Bölüm

Makaleler